Välkommen till Familjestödet

Familjestöd till föräldrar

Familjestödet erbjuder stöd i föräldraskapet till alla föräldrar i Gävle kommun som har barn 0-20 år. Stödet finns i olika former och alla föräldrar är välkomna att ta kontakt med oss.

Aktuellt inom Familjestödet

Samtalsstöd

Vi erbjuder råd- och stödsamtal. I våra råd- och stödsamtal kommer vi överens med dig som förälder om vad samtalet ska handla om och vilka i familjen som ska delta.

 • Vi erbjuder upp till åtta samtal.
 • Samtalen är kostnadsfria.
 • Vi skriver inga journaler och har tystnadsplikt.

Vi kan också hjälpa föräldrar i samarbetet med förskolan eller skolan. Det kan exempelvis handla om oro för hur barnet har det i sin vardag på förskolan eller skolan.

Förutom fysiska träffar hos oss på Familjestödet erbjuder vi även stöd via videosamtal på Teams, telefonsamtal och anonymt via vår chatt.

Du kan boka ett videosamtal med oss genom att ringa 026-17 89 66. Samtalen kan till exempel handla om föräldrarollen, barns utveckling och självkänsla, ansvar och gränser eller jobbiga relationer.

I samtalen får du möjlighet att prata om det du upplever som problem.

Du kan chatta med oss anonymt när chattrutan i nedre högra hörnet är framme. I chatten kan du få råd och stöd i allt som berör ditt föräldraskap.

Öppettider i chatten

Chatten är stängd den 24 juni till den 12 augusti.

Tisdagar kl. 20.00-21.30
Torsdagar kl. 20.00-21.30

(Med undantag för skollov, allmänna helgdagar och eventuell sjukdom).

Boka tid på Familjestödet

Du kan kontakta oss via telefon, e-tjänst eller Gävle kommuns kundtjänst för att boka tid eller få stöd och råd.

Via telefon

 • Telefon:
 • Telefontider:

  Vi nås säkrast mellan 8.30 – 9.30. Övrig tid ringer vi upp dig om du lämnar ett röstmeddelande.

   

Via e-tjänst

Du kan lämna dina kontaktuppgifter via e-tjänsten nedan så ringer vi upp dig.

Via kundtjänst

Du kan nå oss via Gävle kommuns kundtjänst.

Föräldragrupper

Vi erbjuder föräldragrupper där du som förälder får kunskap och kan träffa andra föräldrar. Alla föräldragrupper är kostnadsfria.

ABC är ett föräldrastödsprogram som alla familjer med barn i åldrarna 3-12 år kan delta i. Programmet syftar till att påverka barns utveckling på ett positivt sätt. Utöver att stärka familjerelationer syftar programmets innehåll till att hjälpa föräldrar handskas bättre med vardagssituationer.

Gruppen träffas vid fyra tillfällen.

 • Träff 1. Visa kärlek
  Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.
 • Träff 2. Vara med
  Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.
 • Träff 3. Visa vägen
  Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan ilska hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.
 • Träff 4. Välja strider
  Hur kan tjat och skäll i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen. Diskussioner och övningar om konflikthantering.

Om du vill vara med i gruppen anmäler du dig till oss på telefon 026-17 89 66 eller via e-tjänsten nedan.

Genom att delta i Trygghetscirkelns föräldraskap får du som förälder hjälp att se, förstå och möta ditt barns behov i stället för att fokusera på beteendet. Det bidrar till att ditt barn blir tryggare och får en bättre självkänsla.

Gruppen träffas vid åtta tillfällen.

Om du vill vara med i gruppen anmäler du dig till oss på telefon 026-17 89 66 eller via e-tjänsten nedan.

BIFF är en utbildnings- och samtalsgrupp för separerade föräldrar. Fokus är barnen och hur de påverkas av att föräldrarna befinner sig i konflikt.

Du får kunskap om barns behov när föräldrar separerat och kan tillsammans med andra föräldrar reflektera över hur du kan stödja ditt barn.

Föräldrapar går i olika grupper. Gruppen träffas vid fyra tillfällen.

Om du vill vara med i gruppen anmäler du dig till oss på telefon 026-17 89 66 eller via e-tjänsten nedan.

Att vara förälder i ett annat land än det man vuxit upp i kan leda till frågor om samhället och familjelivet. Föräldraskap i Sverige är till för dig som är utrikesfödd förälder med barn 0-18 år och som vill veta mer om samhället. Föräldraträffarna handlar om familjeliv i Sverige.

Gruppen träffas vid fem tillfällen.

Om du vill vara med i gruppen anmäler du dig till oss på telefon 026-17 89 66 eller via e-tjänsten nedan.

Childrens program är ett stödprogram för dig som tagit hjälp för ditt beroende av alkohol och/eller droger och vill stötta ditt/dina barn. Childrens program är ett förebyggande stödprogram som lägger fokus på barnens behov. Childrens program sker i grupp med andra föräldrar och barn 7-12 år. Programmet ger kunskap om missbruk som sjukdom, tar bort skuldkänslor, ger familjen ny ömsesidig förståelse och en förbättrad relation med verktyg för framtiden.

Childrens Program omfattar fyra heldagar, oftast i samband med skollov. Barn och föräldrar jobbar tillsammans på ett både lekfullt och allvarsamt sätt. Allt under ledning av utbildade och certifierade gruppledare. Arbetet sker omväxlande i barngrupper, föräldragrupper, gemensamma grupper och i enskilda samtal.

Om du vill vara med i gruppen anmäler du dig till oss på telefon 026-17 89 66 eller via e-tjänsten nedan.

Trygga föräldrar är en föräldrakurs för dig med barn i åldrarna 10-18 år.

Kursen riktar sig till dig som känner oro för att ditt barn/tonåring har eller kommer att dras till miljöer med kriminalitet, droger och/eller våldsbejakande extremism. Målet är att stärka dig i din föräldraroll så att du kan få en ökad och god kommunikation med dina barn.

Kursen innehåller bland annat kunskap om:

 • Hur viktig du är som förälder genom att du lyssnar och är närvarande samt tips om hur du gör det i vardagen.
 • Viktiga skyddsfaktorer i barns/tonåringars liv.
 • Hur du kan stärka ditt barns självkänsla.

Programmet består av 9 träffar, 1,5 timme per träff.

Om du veta mer eller anmäla dig till kursen

 • Fältgruppen 026-421 32 42
 • Familjestödet 026-17 89 66

Nätverkslaget

Nätverkslaget består av utbildade professionella mötesledare/nätverksledare. Som förälder kan du få hjälp att samla dina anhöriga, släkt och vänner men även professionella för att få hjälp och samordning kring svårigheter och utmaningar i livet.

Du får hjälp av nätverkslaget att bjuda in till ett möte. Mötesledaren/nätverksledaren ansvarar sedan för att det blir ett bra möte som är till hjälp för dig som bjudit in till mötet.

För mer information eller kontakt med nätverkslaget, ring Gävle kommuns kundtjänst.

Hitta till oss

Familjestödet i sociala medier

Här finns Familjestödet på Facebook.

Här finns Familjestödet på Instagram.