Bekräfta föräldraskap vid barns födsel

Har ni fått barn och är ogifta behöver ni enligt lag bekräfta faderskap och föräldraskap. Detta gäller både om den andra föräldern är en man eller en kvinna.

Bekräfta föräldraskapet via e-tjänst

Föräldraskapsbekräftelsen gör ni enklast via e-tjänsten Digital föräldraskapsbekräftelse hos Skatteverket. Där kan ni även anmäla gemensam vårdnad. Om ni inte har tillgång till e-legitimation kan ni ansöka om ett hos den bank där ni är kund.

Om en digital bekräftelse hos Skatteverket inte görs inom 14 dagar från barnets födelse kommer den som fött barnet att bli kontaktad av socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört.

Anmäla gemensam vårdnad

I samband med att ni bekräftar föräldraskapet i Skatteverkets e-tjänst kan ni även anmäla gemensam vårdnad.

Bekräfta föräldraskapet innan barnet är fött

Ni kan även bekräfta föräldraskap innan barnet är fött. Detta gör ni genom att kontakta oss för att boka en tid. Bekräftelsen fastställs dock inte förrän barnet har fötts och fått ett personnummer.

Om det finns oklarheter om faderskap

I vissa fall kan tveksamheter uppstå om vem som är barnets biologiska pappa. Kontakta oss för mer information.

Om ni är gifta behöver ni inte göra något

Ni behöver inte göra någonting av ovanstående. Då anses maken/partnern automatiskt vara den andra föräldern. Ni får även automatiskt gemensam vårdnad om barnet.

Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor om faderskap eller föräldraskap.