Kontaktperson och kontaktfamilj för barn och unga

Kontaktfamilj och kontaktperson finns för barn och unga med social problematik som ett komplement till den egna familjen, eller en trygg vuxen som ett extra stöd.

Det här är kontaktperson

En kontaktperson är någon som umgås och hittar på aktiviteter tillsammans med ditt barn eller tonåring.

Behovet kan se mycket olika ut, men gemensamt är behovet av en trygg vuxen som stöd och komplement till de övriga vuxna som finns runt omkring.

När och var man träffas och vad man hittar på gör man upp tillsammans. Det kan till exempel handla om att gå på bio, gå ut och äta, promenera, träffas hemma hos varandra, baka tillsammans med mera.

Det här är kontaktfamilj

En kontaktfamilj kan ses som ett komplement till den egna familjen för ditt barn eller tonåring som saknar viktiga personer i sitt nätverk. Kontaktfamiljen tar emot ditt barn eller ungdom en eller flera helger i månaden under en begränsad tid.

Ansöka om att få kontaktperson eller kontaktfamilj

En kontaktfamilj eller kontaktperson kan inte tillsättas mot någons vilja. Det är socialtjänsten som gör en bedömning av ditt behov och fattar beslut om hjälp. Det är kostnadsfritt för dig som beviljas hjälp.

Så här ansöker du

Du kan ansöka genom att kontakta socialtjänstens mottagningsenhet via vår kundtjänst.

Fax: 08-567 941 15

Vill du träffa oss för att prata med någon direkt kan du komma och besöka oss.

Postadress

Välfärd Gävle
Mottagningsenheten
Box 825
801 30 Gävle