Synpunkter och klagomål på Välfärd Gävle

Om du är missnöjd med Välfärd Gävles verksamhet eller bemötande har du rätt att framföra dina synpunkter och anmäla klagomål. När du talar om vad du tycker ökar våra möjligheter att förbättra verksamheten.

Kontakta berörd verksamhet först

I första hand ska du lämna dina synpunkter och klagomål till chef eller personal i den verksamhet som är berörd. Det gäller också om synpunkterna berör verksamheter som drivs av externa utförare på uppdrag av kommunen.

Du kan framföra dina synpunkter utan att tala om ditt namn, men då har vi inte möjlighet att återkomma till dig med svar eller besked.

Så här lämnar du dina synpunkter

Du kan lämna din synpunkt på flera olika sätt:

1. Via blankett

Vill du skriva ner dina synpunkter använder du den här blanketten. Skriv ut och fyll i den och lämna den till berörd verksamhet. Du kan också posta blanketten till oss, den är utformad så att du kan vika ihop den och tejpa så det blir ett kuvert. Adressen står på kuvertet och portot är redan betalt.

2. Via e-tjänst

Du kan också lämna dina synpunkter via e-tjänst. När du lämnar din synpunkt, beröm eller klagomål på verksamheten kan du välja om du vill vara anonym eller om du ska få återkoppling. Fyller du i ditt namn och adress eller din e-postadress så skickar vi ett svar på din synpunkt till dig. Väljer du att vara anonym måste du själv kontakta ansvarig enhet för att få veta vad som händer i frågan.

3. Via telefon eller kundtjänst

Du kan ringa till oss eller besöka vår kundtjänst och berätta om dina synpunkter.

Det här händer efter att du lämnat din synpunkt

  • Alla synpunkter, frågor och klagomål som kommer till oss blir registrerade, dokumenterade och besvarade.
  • Dina synpunkter rapporteras alltid till ansvarig chef.
  • Synpunkter som berör en enskild kund skrivs in i kundens sociala dokumentation.
  • Allvarliga klagomål blir rapporterade till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) eller socialt ansvarig samordnare (SAS).
  • Politikerna i Omvårdnadsnämnden får varje år en sammanställning av alla inkomna synpunkter.

Du får alltid ett svar

Inom fem arbetsdagar från att dina synpunkter inkommit till oss ska du få svar på din fråga eller besked om åtgärder. Om det av någon anledning inte är möjligt blir du ändå kontaktad inom fem arbetsdagar.

Sekretess

Offentlighetsprincipen gäller när du tar kontakt med oss. Det innebär att all skriftlig kontakt med Gävle kommun registreras som allmän, offentlig handling. Men om dina synpunkter eller klagomål innehåller personliga uppgifter gäller dock sekretess.

Patientnämnden tar också emot synpunkter

Om dina synpunkter gäller hälso- och sjukvårdsfrågor, men du av någon anledning inte vill vända dig direkt till den verksamhet som din synpunkt gäller, kan du kontakta Patientnämnden.

Kontaktuppgifter till Patientnämnden på Region Gävleborgs webbplats.