Polhemsskolan en av de första i Sverige med certifiering  

Bildkollage med de certifierade inriktningarna
Hotell och turism- samt restaurang och livsmedelsprogrammet på Polhemsskolan är bland de första utbildningarna att bli godkända enligt Visitas certifiering, besöksnäringens egen kvalitetssäkring.

Certifieringen är en kvalitetsstämpel som säkrar att eleverna får de kunskaper som besöksnäringen faktiskt efterfrågar. Dessutom är Restaurang och livsmedelsprogrammets inriktning mot Bageri och konditori den första inriktningen av sitt slag att certifieras i hela Sverige.

Jag är jätteglad och stolt. Att få kvalitetsstämpeln på våra utbildningar betyder att eleverna kan känna sig trygga i att de får den bästa utbildningen, att lärarna får ytterligare ett erkännande för sitt arbete och att branscherna tryggt kan anställa våra elever, säger Therese Sarenbrant, verksamhetschef för gymnasieutbildningarna och särskolan.

Ett nära samarbete företag i besöksnäringen en förutsättning

Certifieringen innebär bland annat att utbildningen har ett nära och tätt samarbete med företag i besöksnäringen och på så sätt kan säkra att eleverna får moderna kunskaper anpassade efter dagens krav.

Hotell och turism- samt restaurang och livsmedelsprogrammet förtjänar verkligen detta. Min förhoppning är att alla nu förstår utbildningarnas höga kvalitet, att vi får många som söker till dem och att vi tillsammans med branschen kan fortsätta att utveckla samarbetet, säger Tommy Hellström, rektor Polhemsskolan.

Fantastiskt roligt att vi lyckats få våra branschutbildningar i Gävle certifierade, att klara Visitas högt uppsatta krav för att nå detta visar på vilken fin kvalitet vi har på våra utbildningar. För oss innebär det en trygghet att veta och vi kommer fortsätta fördjupa vårt redan fina samarbete ännu mer med skolan och dess utbildningar säger Niclas Jonsson, Hotelldirektör på Scandic Gävle Väst och Scandic CH.

Certifieringsnämndens motivering

Genom ett välfungerande samarbete som bygger på engagemang, öppenhet och viljan att ständigt utvecklas visar Polhemsskolan, tillsammans med företagen inom besöksnäringen, att de uppfyller alla kvalitetskriterier för Visitas och Sveriges bagare & konditorers certifiering av gymnasiala utbildningar. Tillsammans har dessa samarbetsparters tagit fram och implementerat ett gemensamt värdegrundsarbete samt processer som säkerställer en hög kvalitet på utbildningen, vilket garanterar att eleverna lär sig de aktuella yrkeskunskaper som branschen efterfrågar.

Det är glädjande att Polhemsskolan klarar kriterierna och nu blir certifierad. Förutom att det ger anställningsbara elever stärker det attraktiviteten och kvaliteten på deras gymnasieutbildningar, säger Peter Thomelius, chef kompetensförsörjning på Visita samt ledamot i certifieringsnämnden.

Läs mer om programmen

Hotell- och turismprogrammet 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet