Så satsar kommunen för att möta efterfrågan från företag som vill etablera sig i regionen

I Gävle kommun ökar etableringsförfrågningarna från näringslivet. För att möta efterfrågan satsar kommunen på en koncernövergripande funktion under ledning av en ny etableringschef. Satsningen ska ge företag som vill utvecklas och investera i Gävle ännu bättre service genom snabbare och tydligare svar.

Näringslivet visar stort intresse för Gävle. Det gäller befintliga företag som letar ny plats att expandera på, företag som investerar i att utveckla befintliga anläggningar eller nya företag som vill etablera sig i Gävle. För att möta efterfrågan inrättar kommunen en etablerings- och investeringsfrämjande funktion som leds av etableringschef Klara Wirdby.

”Genom att ha dedikerade resurser som samordnar kommunkoncernen i etableringsfrågor kan vi både bli mer lyhörda för företagens behov och tydligare i våra svar. Vi kan följa upp förfrågningar, analysera och se till att kommunen möter näringslivets specifika behov i form av mark, kompetens och infrastruktur”, säger Klara Wirdby.

Gävle kommuns samarbete med de lokala fastighetsägare i bolaget Marknadsplats Gävle fortsätter, med bland annat den proaktiva marknadsföringen av Gävle som etableringsort. Petra Kessler, VD för Marknadsplats Gävle, kommer att ingå i den nya funktionen och fortsatt vara vägen in för kommunens etableringsförfrågningar.

”Att kommunen blir tydligare i sina processer stärker etableringsarbetet i stort. Marknadsföringen av Gävle kommer ge mer nytta om det finns en bra hantering av markförsäljningar och markarrenden när det blir skarpa förfrågningar. Många hör av sig till oss och är nyfikna på Gävle, nu känns det kul att välkomna ännu fler. Dialogen med företagen underlättas när vi kan ge tydligare och snabbare svar,” säger Petra Kessler.