Stort engagemang för framtida Nyhamn

Nyhamn
Nyhamn är den första etappen av Näringen, som ska bli en av Europas hållbaraste stadsdelar

För att skapa rätt förutsättningar för utvecklingen på Nyhamn bad vi invånare och andra som är intresserade av Gävles utveckling att under hösten 2023 dela med sig av sina förslag. 1071 personer svarade på vår enkät om framtidens Nyhamn.

På Nyhamn finns unika förutsättningar för att bygga en modern och hållbar stadsdel full med liv och rörelse.

– Nyhamn är den första etappen av Näringen, och vår avsikt är att bygga en del av de 6000 bostäder som vi har avtalat om med staten här. Jag vill passa på att tacka alla som redan i det här tidiga skedet tog chansen att dela med sig av sina tankar om Nyhamn. Det var det första, men långt ifrån sista tillfället att kunna bidra med synpunkter om hur Gävle kan utvecklas framåt, säger Åsa Wiklund-Lång, kommunstyrelsens ordförande.

Havet är Nyhamns största tillgång

Svaren i enkäten visar att de flesta förknippar Nyhamn med havet. Många ser en stor potential i de möjligheter som havet ger. Båt- hamn- och parkmiljö är till exempel några av de vanligaste sakerna som man vill uppleva i framtidens Nyhamn, medan möjligheten att ta ett bad skulle få många att besöka Nyhamn redan idag.

För att flytta till Nyhamn vill man se bostäder blandat med caféer, restauranger och annat som skapar stadsliv. Det är också viktigt att man kan ta sig dit och därifrån samt runt i området på ett enkelt och hållbart sätt, till exempel via kollektivtrafik, cykelvägar och gångstråk.

Återkommande ord som de som svarat på enkäten använder för att beskriva ett önskat läge på Nyhamn

  • Grönt
  • Restauranger
  • Havet
  • Vatten
  • Nära
  • Llevande.

Läs mer om Nyhamn och resultatet av enkäten här.

Här hittar du mer information om utvecklingen av Näringen.