Trygghet och upphandling viktiga i företagsmätning

Uteservering utanför Flanör. I fokus är en blomkruka fylld med blommor.
Trygghet, bemötande och upphandling är delområden där Gävles företagare har höjt betyget i Svenskt Näringslivs årliga attitydundersökning av det lokala företagsklimatet. Hur Gävle hamnar i relation till andra kommuner redovisas i höst.

– Det som sticker ut är vårt förbättrade upphandlingsarbete, som äntligen lyfter i undersökningen, säger Julia Cederstrand (C), kommunalråd med ansvar för näringslivsfrågor.

181 företagare har svarat på attitydundersökningen som Svenskt Näringsliv skickade ut i början av året. Det motsvarar 49 procent av de tillfrågade, och den största gruppen att svara är företag inom bygg, handel, industri och transport. I undersökningen ökar Gävle kommun i 7 delområden, står still i 6 delområden och backar i 1 delområde. Det sammanfattande omdömet för Gävle kommun landar på ett resultat på 2,7 av 6. Den totala rankningen presenteras i september.

– Gävle förbättrar sitt resultat i sju områden i mätningen jämfört med förra året, här finns det möjligheter att bygga ett långsiktigt förbättrat resultat för kommunens del. Den antagna kommunplanen är ett bra avstamp och flera kommunalråd är nu ute och driver näringslivsfrågan tillsammans. Jag hoppas arbetet håller i sig och intensifieras ytterligare så att hela organisationen hänger med på resan. Jag tror på en vändning för Gävles del i mätningen, säger Lotta Petterson, regionchef för Svenskt Näringsliv i Gävleborg.

Förra året efterlyste företagarna ett större arbete gällande brottslighet och otrygghet i undersökningen. Gävle kommun genomför i samarbete med Svenskt Näringsliv och Företagarna sedan en tid tillbaka årliga dialogmöten med Polisen och andra näringslivs- och företagarorganisationer. Aktörerna träffas regelbundet i arbetsmöten om samverkan i det brottsförebyggande arbetet. Det verkar ha gett resultat, och företagare uppger i mätningen att de i något mindre utsträckning påverkas negativt av brottslighet och otrygghet.

Gävle kommun har också arbetat aktivt med att förbättra kommunens upphandlingar, genom att prioritera offentliga affärer ser kommunen upphandlingar som en nyckel till ett förbättrat företagsklimat.

De områden där företagarna efterlyser förbättring är ökad dialog med både kommunledning och tjänstepersoner. Gävle kommun har jobbat aktivt med bransch- och upphandlingsråd, företagsbesök, serviceutbildning för tjänstepersoner och näringslivsmöten inom flera områden.

– Förbättringsarbeten tar ibland lång tid, men kommunledningen kommer jobba för en bra dialog och tydlig information från kommunen. Ett förbättrat näringslivsklimat ligger högt på vår agenda och vi kommer under kommande år att prioritera frågor som att korta handläggningstiderna och öka förståelsen för företagarnas frågor i vår organisation, säger Julia Cederstrand (C ).

Förutom Svenskt Näringslivs attitydundersökning mäts kommunens näringslivsarbete i Gävles näringslivsprogram också genom den årliga NKI/NUI-undersökningen som genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner tillsammans med Stockholm Business Alliance.

Resultatet från årets mätning kan du läsa här.