Tyck till om Gävle – nu pågår årets medborgarundersökning

Flygbild över Dalapalatset
Nu har SCB skickat ut sin årliga medborgarundersökning till 1 600 slumpmässigt utvalda Gävlebor. Genom att svara på frågorna om hur det är att bo och leva i Gävle är deltagarna med och påverkar Gävles utveckling.

Myndigheten SCB, Statistiska centralbyrån, skickar ut medborgarundersökningen till 1600 slumpmässigt utvalda gävlebor. Medborgarundersökningen mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Frågor som vilket inflytande de upplever att de har, vad de tycker om skolan, äldreomsorgen, boende – och arbetsmöjligheter samt utbud för fritid och kultur, ingår i undersökningen.

Enkäten kan besvaras både genom en pappersblankett eller via webben. Svar via pappersenkät måste postas senast den 3 november. Sista dag att besvara enkäten på webben är 7 november, kl. 13.00.

På Statistiska centralbyråns webbplats kan du läsa mer om undersökningen.

Kom ihåg att det alltid går att lämna förslag på hur Gävle kan bli ännu bättre på www.gavle.se/tycktill.