Tyck till om utvecklingen av Nyhamn

Karta Nyhamn
Nyhamn - stadsdelen som vågar. Platsen där havet möter staden i Gävle. Här finns unika förutsättningar för att bygga en modern och hållbar stadsdel full med liv och rörelse.

Innan vi börjar planera området vill vi veta vad du tycker. Vad vill du att Nyhamn ska vara? Vad skulle få dig att besöka området, eller kanske till och med flytta dit?

Nyhamn är den första etappen av Näringen, det som ska bli en av Europas hållbaraste stadsdelar. Geografiskt är Nyhamn den östligaste delen av Gävles stadskärna, och gränsar till såväl havet som Gavleån. Det är tänkt att bli en stadsdel som möter framtiden på ett hållbart och innovativt sätt. Men vad innebär det? Läs mer om Nyhamn här.

Vi är i ett tidigt skede av planeringen, och arbetar just nu med att ta fram ett planprogram för området. För att kunna skapa rätt förutsättningar för utvecklingen vill vi veta vilken stadsdel du vill att Nyhamn ska vara. Dela gärna med dig av dina tankar i vår enkät. Enkäten är öppen fram till den 12 oktober.