Barnomsorg på obekväm arbetstid

Nattis Gävle är öppet dygnet runt för barn i åldern 1-13 år och är till för dig som jobbar kvällar, nätter och helger. Skolbarn som har plats på Nattis Gävle är kvar på sin egen skolas fritidshem tills det stänger, för att sedan skjutsas till Nattis Gävle.

Regler för att ditt barn ska få plats på Nattis Gävle.

Du måste arbeta på obekväm arbetstid minst 30 timmar per månad eller sex tillfällen per månad.

Om ni är två vuxna som bor tillsammans måste båda arbeta obekväm arbetstid för att barnet ska ha rätt till en plats.

Ansök om plats på Nattis Gävle.

Om du vill att ditt barn ska få en plats på Nattis Gävle måste du ansöka om en plats. Du kan ansöka om plats på två sätt, via e-tjänst eller blankett. Din ansökan når oss direkt om du ansöker via e-tjänst.

I e-tjänsten kommer du att behöva ladda upp ett ifyllt intyg från din arbetsgivare, att du arbetar på obekväm arbetstid. Mall för intyget hittar du när du öppnar e-tjänsten.

Ansök med e-tjänst

Ansök med blankett

Så här fungerar kösystemet

Det är kötiden som avgör när ditt barn kan få en plats på Nattis Gävle. Kötiden räknas från det datum som din ansökan kommer in till oss. Om det saknas ett godkänt intyg om arbete på obekväm arbetstid räknas kötiden från det datum ett godkänt intyg kommer in till oss. Men om du redan har ett barn som har en plats på Gävle så har syskonet förtur.

När ditt barn blir erbjuden plats

När ditt barn blir erbjuden plats får du erbjudande via sms och mejl.

Det är viktigt att du svarar på erbjudandet i tid. Annars går platsen vidare till nästa barn i kön.

Regler vid föräldraledighet

Om du blir föräldraledig med ett nytt barn gäller olika regler beroende på ålder på det första barnet.

När det äldre barnet går i förskolan

Ditt förskolebarn har rätt att behålla platsen på Nattis Gävle en månad efter syskonets födelse. Efter det kan barnet få en plats på en förskola i hemområdet 15 timmar/vecka. Du kan också välja att ha barnet hemma. Du kan få tillbaks platsen på Nattis Gävle när föräldraledigheten är slut, det kallas för att få en garantiplats. Det här bestämmer du tillsammans med biträdande förskolechef på Nattis Gävle när ni skriver ett föräldraledighetsavtal.

När det äldre barnet går i skolan

Ditt skolbarn har rätt att behålla platsen på Nattis Gävle en månad efter syskonets födelse. Efter det avslutas placeringen. Du kan få tillbaks platsen på Nattis Gävle när föräldraledigheten är slut, det kallas för att få en garantiplats. Det här bestämmer du tillsammans med biträdande förskolechef på Nattis Gävle när ni skriver ett föräldraledighetsavtal.

Om ditt behov av barnomsorg på obekväm tid upphör under pågående placering blir förskolebarn omplacerat i ordinarie förskola i hemområdet snarast möjligt.

Skolbarns placering på Nattis Gävle avslutas.