Avgifter och regler för förskola och pedagogisk omsorg

Information om avgifter och regler för förskola och pedagogisk omsorg. Bland annat information om kö, erbjudande av plats och avgifter samt vilka tider ditt barn får vistas i förskolan.