Schema för ditt barns närvaro i förskolan

I appen Edlevo lägger du in schema för ditt barns närvaro i förskolan och gör frånvaroanmälan.

Appen Edlevo finns att ladda ned på mobiltelefon och surfplatta från både App Store och Google play. Inloggning i appen sker med Bank ID

På startsidan ser du ditt/dina barns namn och olika funktioner. Du kan bara göra ändringar på de barn som går i förskolan, även om du ser dina skolbarns namn i menyn. De aktiva funktionerna i appen är barnschema, meddelanden och frånvaro.

Kontaktuppgifter

I menyn, längst upp till höger, kan du välja Mina kontaktuppgifter. Här visas de uppgifter som finns i folkbokföringen. Det är viktigt att förskolan har dina aktuella kontaktuppgifter som e-post och telefonnummer. Förändras dina kontaktuppgifter loggar du in och uppdaterar.

Frånvaro

Du ska frånvaroanmäla varje dag som ditt barn är frånvarande. Om du har anmält närvaro men barnet av någon anledning måste vara frånvarande, till exempel vid sjukdom, anmäler du det i Edlevo.

Notiser

När du installerar appen Edlevo på din telefon får du vanligen frågan om du vill tillåta notiser/aviseringar. Detta ska du svara JA på, annars kommer du inte veta när ny information/meddelande har kommit i appen. Om du inte fått frågan vid installationen, eller svarade Nej på frågan, bör du aktivera detta.

Personer som får hämta barnet

Det är viktigt att du registrerar vilka som har rätt att hämta barnet om det är andra än du som vårdnadshavare som ska hämta.

Dator

Det går även att lägga in kontaktuppgifter och barnschema i Edlevo via datorn.

BankID krävs.

Barnschema

I Edlevo-appen ska du registrera löpande närvarotider för barn i förskolan. Du lämnar in schema för en period framåt i tiden, max 20 veckor. Vid schemaförändring måste det nya schemat lämnas minst tre dagar i förväg. Grunden för barnets schema är vårdnadshavarens arbets- och studietider samt skäliga restider.

Det är mycket viktigt att personalen har information om ditt barns vistelsetider så att de kan planera barnens måltider och bemanning av personal.

Se regler och riktlinjer.

I appen väljer du Barnschema samt Registrera schema, då får du en kalender vecka för vecka. Det visas en grön bocksymbol om schemat är registrerat på den veckan. Veckor utan symbol saknar schema. Om barnet skall vara ledigt en dag fyller du inte i någon tid, om barnet är ledigt en hel vecka så markerar du med en bock i ledig hela veckan.

Så här kan du gå tillväga:

  • Starta appen ”Edlevo” eller e-tjänsten via datorn.
  • Logga in med ditt Bank ID.
  • Välj vilket barn du vill registrera nytt schema för (schema måste registreras för varje barn.)
  • Klicka på ”Barnschema” och därefter ”Registrera”.
  • Välj den vecka du vill registrera nytt schema för.
  • Ange dagar och tider då ditt barn kommer att vara i verksamheten.
  • Upprepa ovanstående två punkter när du vill registrera schema för fler veckor. Vill du lägga samma schema för fler veckor (max 20 veckor), klicka på ”Upprepa vecka…”, och välj sedan vilken/vilka veckor du vill kopiera det till.
  • Klicka på ”Bekräfta ändrade schemaveckor”.
  • Gäller samma schema för syskon, markera namn under ”kopiera schema till syskon”.
  • Klicka på ”Skicka in”.

Vid frågor

Prata med personalen på förskolan, om de inte kan hjälpa dig kontakta chef på ert barns förskola. Om du inte fått svar på frågorna kontakta kundtjänst.