Att välja och byta grundskola

Du som vårdnadshavare har möjlighet att välja grundskola för ditt barn.