Det här är förskoleklass

Från det år ditt barn fyller 6 år är förskoleklass obligatoriskt. Det ger en smidig övergång mellan förskola och skola, förbereder och underlättar skolstarten.

Om förskoleklass

Förskoleklassen ska stimulera elevernas utveckling, lärande och förbereda för fortsatt utbildning.

Förskoleklassen omfattar 3,5 timmar per dag, är förlagd till förmiddagen och är avgiftsfri. Förskoleklass leds av förskollärare och följer skolans läsår.

Förskoleklass omfattas av skolplikten

Förskoleklass är obligatorisk från och med höstterminen 2018. Det innebär att barnets vårdnadshavare inte kan välja bort förskoleklass för sitt barn. Det innebär också att:

  • ditt barn äter lunch i skolan,
  • ditt barns frånvaro registreras och vårdnadshavare behöver ansöka om ledighet om barnet ska vara ledig från skolan mellan loven,
  • skolskjuts erbjuds till de elever som uppfyller kriterierna för det – skoldagen behöver därför samordnas med tanke på skolskjutstider.

Verksamheten styrs av Skollag, Skolförordning och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.

Fritidshem

Förskoleklassen är förlagd på förmiddagen. Om du arbetar eller studerar kan du anmäla om plats på fritidshem för ditt barn under resterande tid av dagen. Här kan du läsa mer och ansöka om plats på fritidshem. 

Skolskjuts

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om skolskjuts och läsa om vilka regler som gäller.