Elevhälsa och trygghet

Alla elever har rätt att må bra och känna sig trygga på sin skola. Därför har alla skolor personal inom elevhälsa och ett aktivt trygghetsarbete.