Information till dig som är vårdnadshavare med barn i den kommunala grundskolan

Här hittar du information om den kommunala grundskolan som kan vara bra för dig som vårdnadshavare att veta.

Skolplikt

Barn som är bosatta i Sverige har rätt till utbildning och nästan alla barn har också skolplikt.

Här hittar du mer information om vad skolplikt innebär.

Terminsstart, lov och ledigheter

Här hittar du gemensam läsårsdata för de kommunala skolorna samt information om hur du ansöker om ledighet från skolan för ditt barn.

Skolorna kan besluta om lokala studiedagar, här kan du se dem.

Frånvaro

När du ska anmäla frånvaro för ditt barn, till exempel om barnet är sjukt, kan du göra det på två olika sätt – via webbplatsen Skola24 eller via telefon.

Här hittar du mer information om hur du gör för att anmäla frånvaro.

Lärplattform

I lärplattformen kan du som vårdnadshavare ta del av information från skolan, resultat och bedömningar, och följa ditt barns lärande genom hela skolgången.

Ladda ned appen Unikum Familj från Google Play.

Ladda ned appen Unikum Familj från App Store. 

Vill du logga in via en webbläsare anger du start.unikum.net i sökfältet. Klicka på ’Andra sätt att logga in’ och välj sedan Gävle kommun för vårdnadshavare. Du loggar sedan in med en e-legitimation, till exempel BankID.

Du ska inte uppdatera dina kontaktuppgifter i Unikum. Det görs i stället i Edlevo. Se instruktioner under Uppdatera dina kontaktuppgifter nedan.

Uppdatera kontaktuppgifter

Det är viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter i vårt elevregistreringssystem Edlevo. Du kan själv enkelt lägga in och kontrollera så att dina uppgifter stämmer.

Du når elevregistreringssystemet på två sätt – via appen eller via webben.

För att komma in i systemet loggar du in med din e-legitimation, till exempel Bank-id. Oavsett om du ser ditt barn registrerad eller inte ska du klicka du på menyn och därefter ”Visa fullständig profil”.

I din fullständiga profil kan du lägga till eller uppdatera din e-postadress och ditt telefonnummer. Övriga uppgifter som finns där hämtas från Skatteverket.

Fritidshem och fritidsklubb

Ditt barn kan gå på fritidshem före och efter skolan. Fritidshemmet är till för barn som går i förskoleklass till och med årskurs 6. Fritidsklubb är fritidsverksamhet för barn i årskurs 4-6.

Här kan du läsa mer om fritidshem och fritidsklubb samt hur du ansöker och säger upp plats. 

Skolmat och specialkost

Om du behöver specialkost måste du anmäla eller ansöka senast 15 juli för att få rätt mat vid terminsstart.

Mer information om hur du ansöker om specialkost.

Skolskjuts

Skolskjuts kan ske med skolbuss, ordinarie linjetrafik eller taxi. Du behöver skicka in ansökan om skolskjuts senast 31 maj.

Här kan du som vårdnadshavare med barn i åldern 6-15 ansöka om skolskjuts och läsa om vilka regler som gäller.

Modersmålsundervisning

Du som har ett annat modersmål än svenska eller tillhör en nationell minoritet kan ansöka om modersmålsundervisning i grundskolan. Modersmålsundervisning erbjuds från årskurs 1.

För att få en garanterad plats på modersmålsundervisning kommande läsår ansöker du senast den 30 april. Kommer ansökan in senare startar modersmålsundervisningen terminen därpå.

Mer information och hur du ansöker om att få modersmålsundervisning. 

Elevhälsan och särskilt stöd

Elevhälsans uppdrag är att stödja elevernas fysiska, psykiska och sociala hälsa, stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål genom att främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

Varje rektorsområde har en skolkurator som samarbetar med lärare, specialpedagoger och skolsköterskor. Skolkuratorerna finns till för bland annat stödjande elevsamtal och föräldrakontakter.

På skolornas sidor finns kontaktuppgifter till skolans kurator.

Kontaktuppgifter och aktuell information från respektive skola

Kontaktuppgifter och aktuell information finns under nyheter på skolornas sidor.

Synpunkter, klagomål och delaktighet

Här kan du lämna synpunkter och klagomål samt läsa om hur du som vårdnadshavare kan vara delaktig i ditt barns skolgång.