Frånvaro för grundskola och anpassad grundskola

Här hittar du information om frånvaroanmälan, ledighetsansökan och hur vi arbetar för att främja närvaro i grundskolan.

När du ska anmäla frånvaro för ditt barn, till exempel om barnet är sjukt, kan du göra det på två olika sätt – via webbplatsen Skola24 eller via telefon.

Anmäl frånvaro via telefon

Du behöver inte ha något föräldrakonto i Skola24 för att använda telefontjänsten Telefon24. Du behöver bara en knapptelefon.

  • Ring 0515-869 38

Anmäl frånvaro via Skola24

För att kunna anmäla frånvaro via webb behöver du först skapa ett konto på webbplatsen Skola24. När du har ett konto kan du anmäla frånvaro direkt på webben.

Ett konto på Skola24 ger dig möjlighet att, förutom att anmäla frånvaro, dessutom se ditt barns schema, omdömen, IUP med mera.

Mer information om Skola24 och support för dig som vårdnadshavare. 

När du beställt konto och fått inloggningsuppgifter aktiverar du din kod på webbplatsen Skola24. Besked om dina inloggningsuppgifter kommer via e-post.

Tänk på att
  • Anmäl ditt barns frånvaro före kl 8.00 så att skolan vet att barnet inte kommer.
  • Du ska anmäla frånvaro varje dag barnet är borta från skolan.
  • Anmäler du ditt barns frånvaro efter 12.00 registreras det först dagen därpå. Det innebär att du kan anmäla frånvaro för nästkommande dag redan dagen före.
  • Det är viktigt att du lyssnar klart på hela telefonmeddelandet tills du hör att du får en bekräftelse att anmälan är mottagen. Avbryter du samtalet innan dess kommer inte din anmälan att registreras.

Frånvaro under lov

Om du ska anmäla frånvaro till fritidshem/fritidsklubb under lov eller studiedagar gör du det till fritids/klubben eller via Skola24. Ta reda på vad som gäller på din skola. Kontaktuppgifter hittar du på skolans webbplats.

Främja närvaro

Frånvaro, oavsett anledning, är i sig en riskfaktor för ytterligare frånvaro. Att reagera på tidig frånvaro är ett ansvar för såväl skolpersonal som vårdnadshavare.

Vi bygger vårt närvarofrämjande arbete på en gemensam modell. Modellen syftar till att förebygga frånvaro, analysera orsaker till frånvaro och initiera närvarofrämjande åtgärder.

Modellens första steg innebär att mentor, redan vid första frånvarotillfället för en elev, kontaktar elevens vårdnadshavare.

Om frånvaron fortsätter kommer elev och vårdnadshavare att kallas till ett samtal med sin mentor/klassföreståndare. Detta sker vid det tredje frånvarotillfället under samma termin. Under samtalet funderar vi tillsammans över anledning till frånvaro och vad skolan och hemmet tillsammans kan göra för att stötta eleven till ökad närvaro.

Målsättningen är att elever, skolpersonal och vårdnadshavare tillsammans skapar en närvarokultur där all frånvaro tidigt uppmärksammas.