Om anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola ska ge en god grund för yrkesverksamhet, aktivt deltagande i samhällslivet, personlig utveckling och fortsatta studier inom vuxenutbildning eller folkhögskola.

Anpassad gymnasieskola i Gävle erbjuder fem nationella program – Fastighet, anläggning och byggnation, Administration, handel, och varuhantering, Hälsa, vård och omsorg, Hotell, restaurang och bageri samt Skog, mark och djur.

För elever som inte har förutsättningar att följa utbildningen på ett nationellt program erbjuds individuellt program.

Läs mer om våra nationella program.

Information från Skolverket

På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om anpassad gymnasieskola.