Ansök om elevresa till gymnasiet och anpassade gymnasieskolan

Ansök om elevresa inför höstens skolstart – gärna via e-tjänst

Nu är ansökningsperioden öppen för att ansöka om elevresor till och från gymnasieskola och anpassad gymnasieskola för läsåret 2024–2025.

  • För elever i gymnasieskola, årskurs 2 och 3: ansök senast 31 maj.
  • För elever i gymnasieskola, årskurs 1: ansök senast 31 juli.
  • För elever i anpassad gymnasieskola: ansök senast 30 juni

Ansök om elevresa till gymnasiet och anpassade gymnasieskolan. Elevresor sker med ordinarie linjetrafik eller kontantersättning. Du som har en funktionsnedsättning eller går i anpassad gymnasieskola kan ansöka om att åka med taxi.

Det här ger dig rätt till busskort eller reseersättning

Du som går eller ska börja på gymnasiet eller anpassade gymnasieskolan behöver ansöka om busskort, reseersättning eller skolresor inför varje läsår. För att du ska ha rätt till ett busskort eller reseersättning ska du

  • studera på heltid
  • ha ett reseavstånd på 6 km mellan skolan och den bostad du är folkbokförd på.

Om du kan åka med vanlig linjetrafik får du ett busskort. Busskortet gäller på vardagar mellan klockan 04.00-18.00.

Om du inte kan åka linjetrafik kan du få kontant reseersättning men då behöver du också uppfylla minst ett av nedanstående alternativ:

Du kan inte åka linjetrafik på grund av

  1. att färdvägen från din bostad till närmaste busshållplats är minst 6 km.
  2. att bussförbindelse mellan din bostad och skolan saknas helt.
  3. att du har särskilda skäl. Komplettera i så fall din ansökan med läkarintyg.

Funktionsnedsättning

Om du på grund av din funktionsnedsättning inte kan ta dig till gymnasieskolan själv har möjlighet att ansöka om skolresa till skolan. Elevresan sker med linjetrafik eller taxi. För att vara berättigad till elevresor på grund av din funktionsnedsättning behöver något av följande krav vara uppfyllt.

  • Du har mer än 6000 meter till skolan men kan inte färdas med linjetrafik på grund av din funktionsnedsättning
  • Du har mindre än 6000 meter till skolan men på grund av din funktionsnedsättning har du inte förmågan att kunna transportera dig själv till skolan

Utöver ovanstående krav måste eleven ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen. Gymnasieskolan måste geografiskt vara placerad inom Gävle kommun. Du måste kunna styrka hur funktionsnedsättningen påverkar dina förutsättningar att kunna transportera dig till skolan/hur din funktionsnedsättning påverkar dina möjligheter att färdas till skolan med linjetrafik.

Riktlinjer

Riktlinjer för skolskjuts och elevresor i Gävle kommun

Ansök om elevresa och skolskjuts

För elever i gymnasieskola

För elever i anpassad gymnasieskola

Kontakta kundtjänst vid eventuella frågor och ange tonval 4; samhällsbyggnad, miljö och trafik.