Om du hoppat av eller funderar på att hoppa av gymnasiet

Om du har hoppat av gymnasiet eller funderar på att göra det kan du meddela oss det. Du kan även lämna uppgifter om någon annan som har hoppat av gymnasiet.

Meddela avhopp

Kommunen har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar i kommunen som inte har fullföljt eller påbörjat sin gymnasieutbildning och som inte fyllt 20 år. Du kan läsa om kommunens aktivitetsansvar längre ned på sidan.

Du kan meddela oss att du har hoppat av gymnasiet eller att funderar på att göra det via e-tjänsten.

Få stöd att komma vidare

Du som är 16-19 år och varken studerar eller jobbar kan få hjälp med studie-och yrkesvägledning och din personliga utveckling hos Arbetsmarknad och stöd.

Om du hoppat av eller funderar på att hoppa av gymnasiet
Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar i kommunen som inte har fullföljt eller påbörjat sin gymnasieutbildning och som inte fyllt 20 år. Kommunen ska arbeta för att ungdomarna erbjuds aktiviteter som syftar till att de närmar sig studier.

Vi ska söka upp och erbjuda möjligheter och stöd till dig som tillhör den gruppen. Det kallas kommunens aktivitetsansvar, ibland används även förkortningen KAA.

Läs mer om kommunens aktivitetsansvar på Skolverkets webbplats.