Ansök om inackorderingsstöd

Du kan få ekonomiskt stöd om du ska studera på ett gymnasium i en annan kommun än Gävle. Stödet kallas inackorderingsstöd och för att få det behöver du vara folkbokförd i Gävle och skolan ska ligga minst 4 mil från den adress där du är folkbokförd.

Det här är inackorderingsstöd

Inackorderingsstöd är ett kommunalt bidrag. Det ersätter en del kostnader för boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet (folkbokföringsadressen). Du kan få inackorderingsstöd till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Det här ger dig rätt till inackorderingsstöd

Du ska

  • vara inskriven i gymnasieskolan/anpassade gymnasieskolan på den ort du ska studera.
  • vara folkbokförd i Gävle kommun
  • studera på heltid
  • ha reseavstånd mellan hemmet (där du är folkbokförd) och skola på mer än 40 km eller vid kortare resväg åberopa särskilda skäl.

Ansök om inackorderingsstöd

Du ansöker via den här blanketten:

Vad du behöver veta och göra när du ansöker om inackorderingsstöd

När du söker för första gången:

  • Ansök så fort du fått besked om att du blivit antagen och senast 31 juli.
  • Skicka in en kopia på ditt hyresavtal. Vet du inte var du kommer att bo kan du ansöka om inackorderingsstöd först och skicka in kopia på hyresavtal när du fått tag i en bostad.

När du redan börjat studera:

  • Du behöver söka inackorderingsstöd inför varje nytt läsår. Det kommer inte automatiskt, även om du haft det tidigare.
  • Ansök i god tid. Det bästa är om du ansöker under vårterminen, senast 31 maj. Då får du det första månadsbidraget i september.

Beslut om inackorderingsstöd

Du får ett skriftligt beslut på din ansökan om inackorderingsstöd. Det skickas till den adress du är folkbokförd på. Söker du senast 31 juli får du svar innan första utbetalningen som sker i september. Om du ansöker efter den 31 juli handläggs ditt ärende efter skolstart. Det tar 1-6 veckor innan du får svar.

Ändrade förhållanden

Om du flyttar eller slutar att studera behöver du meddela det till oss så fort du kan. Om du får inackorderingsstöd utbetalt trots att du inte har rätt till det, måste du betala tillbaka det.

Bra att veta

Studerar du på en fristående gymnasieskola ska du söka inackorderingsstöd hos Centrala studiestödsnämnden CSN.

Inackorderingsstöd beviljas inte vid andrahandsmottagande, så kallat frisök.