Elevkåren på Borgarskolan

Elevkåren består av valda elever från Borgarskolan.

Elevkåren arbetar med skolpolitiska frågor, fritids- och serviceverksamhet samt företräder elever gentemot skolledning och lärare.