Ung Företagsamhet på Borgarskolan

På Ekonomiprogrammet och Försäljnings- och serviceprogrammet på Borgarskolan får du möjlighet att starta och driva ett företag via Ung företagsamhet.

Starta företag med dina klasskamrater

Under ditt andra eller tredje år kommer du tillsammans med några klasskamrater få möjlighet att starta, driva och avsluta ett företag. Du och ditt företag kommer att ha möjlighet att visa upp er på olika evenemang under året.

Att driva företag är utvecklande och ger dig erfarenhet

Att driva ett företag gör det möjligt för dig att utveckla din kreativitet, företagsamhet, entreprenörskap och kommer att ge dig nyttiga erfarenheter inför ditt kommande arbetsliv.

Läs mer

Läs mer om UF-företag på Ung Företagsamhets hemsida