Studie- och yrkesvägledning på Polhemsskolan

Studie- och yrkesvägledarna på Polhemsskolan finns som stöd vid kurs- och studieval och vid vägledning inför fortsatta studier och yrkesval. De är också ett stöd för dig så att du får en bra studiesituation.

Det här gör studie- och yrkesvägledare

Du kan vända dig till studie- och yrkesvägledarna

  • för att planera dina studier
  • om du har några problem med dina studier
  • om du har funderingar på att byta program
  • om du vill veta mer om ett speciellt yrke eller utbildning

Kontakta oss

Kontaktuppgifter till Polhemsskolans studie- och yrkesvägledare.