Undervisning i modersmål på gymnasiet

Du som har ett annat modersmål än svenska eller tillhör en nationell minoritet kan ansöka om modersmålsundervisning.

Ansök om modersmålsundervisning för gymnasiet

För att få en garanterad plats på modersmålsundervisning nästa läsår ansöker du senast den 30 april. För sent inkomna ansökningar beviljas endast i mån av plats.

Även om du inte har ett slutgiltigt antagningsbesked behöver vi din ansökan senast den 30 april.

Här kan du ansöka om modersmålsundervisning:

Då kan du få modersmålsundervisning på gymnasiet

Om du har ett annat modersmål än svenska och talar det språket hemma

Om du använder ett annat språk än svenska i hemmet har du rätt till modersmålsundervisning på gymnasiet. Undervisning ska hjälpa dig att utveckla ditt eget språk och möjlighet att lära dig om din kultur. Kravet är att du dagligen använder språket för att kommunicera och har grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisningen får inte omfatta mer än ett språk. Ett undantag till detta är romska elever från utlandet som kan få modersmålsundervisning i två språk om det finns särskilda skäl.

Du kan också ansöka om modersmålsundervisning om du är adoptivbarn med ett annat modersmål än svenska.

För att modersmålsundervisning ska erbjudas krävs det att finns minst fem elever som har sökt modersmålsundervisning i det språket och att det finns en lärare. Ett undantag till detta är minoritetsspråk.

Elever från olika gymnasieskolor kan ha sin modersmålsundervisning tillsammans.

Om du tillhör en nationell minoritet

Du som tillhör en nationell minoritet (samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch) har rätt till modersmålsundervisning. Det gäller även om språket inte talas till vardags hemma och om du är den enda eleven som önskar undervisning i språket. Dock är kommunen endast skyldig att anordna undervisning om det finns en lämplig lärare.

Det finns inga krav på att du som elev ska ha språket som modersmål.

Undervisningen i nationella minoritetsspråk är inte begränsad till ett visst antal läsår. Det finns även möjlighet att välja modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk inom ramen för språkvalet.

Mer information hittar du på Skolverkets webbplats.

Detta gäller vid modersmålsundervisning

Du kan läsa modersmål från årskurs 1 på gymnasiet och till och med sista året på gymnasiet. Du behöver endast göra en ansökan inför första året på gymnasiet, ansökan gäller sedan för tre kurser vilket täcker hela undervisningen av modersmål för din gymnasietid. Mer information om kurserna hittar du på Skolverkets webbplats. 

Du får betyg på alla tre kurserna och betyget har samma värde som övriga betyg på gymnasiet.

Undervisningen startar vanligtvis i början av september, efter att den ordinarie gymnasieundervisningen kommit igång.

Språkbedömning

Modersmålsläraren gör en språkbedömning för att kartlägga dina kunskaper i modersmålet

  • Språkbedömningen görs första gången du söker modersmålsundervisning
  • Resultatet av språkbedömningen skickas till skoladministratören på Modersmålsenheten. Eleven meddelas via e-post eller telefon.
  • Om resultatet av språkbedömningen visar att du inte uppfyller grundläggande kunskaper i modersmålet får inte du delta i undervisningen. Du kan söka till modersmålsundervisningen vid ett senare tillfälle om du bedömer att du kommer att klara språkbedömningen.

Frånvaro

  • Frånvaro anmäls av modersmålsläraren på Skola24.
  • Om du har ogiltig frånvaro mer än tre gånger i rad kontaktar vi din mentor och studievägledarna på gymnasiet.
  • Vid frånvaro meddelas modersmålsläraren i god tid via e-post. Sen frånvaroanmälan (samma dag som lektionstillfället) meddelas via sms.

Säg upp modersmålsundervisning

Du kan inte säga upp modersmålsundervisningen förrän du har pratat med studie- och yrkesvägledarna på gymnasiet.

Kontakta skolans studie- och yrkesvägledare för mer information.

Rätt till särskild prövning

Du som inte är elev i gymnasieskolan men som vill ha betyg därifrån har rätt att genomgå prövning i alla tre kurserna. Även du som läser modersmål har rätt till prövning. En prövning innebär att du redovisar kunskaper och färdigheter i en kurs och att du bedöms utifrån kursens kunskapskrav. Det är kursens mål som avgör hur prövningen läggs upp och prövningen kan därför variera stort mellan olika kurser i modersmål.

Vid en prövning får du ingen undervisning eller handledning. Skolan tillhandahåller inte heller något studiematerial inför prövningen.

Du ansöker om prövning senast den 15 september respektive den 15 februari. Kontakta studie- och yrkesvägledarna på gymnasiet för att ansöka om prövning.

När prövningen är genomförd får eleven ett slutbetyg på kursen. Endast i det fallet att slutbetyget är F kan eleven göra en prövning. Annars kan ny prövning endast göras efter att eleven slutat årskurs 3.

Få hjälp på ditt språk

Om du som elev inte klarar att följa undervisningen på svenska har du rätt att få stöd genom studiehandledning på ditt modersmål.