Ansök till kurser på grundläggande och gymnasial nivå

Ny e-tjänst för webbansökan

Vuxenutbildningen har en ny e-tjänst för att ansöka till kurser och utbildningar. I den nya e-tjänsten kan du ta del av vårt utbud samt göra din ansökan.

Information för dig som saknar betyg i ämnen från grundskolan eller behöver komplettera med gymnasiekurser. Här kan du se vårt kursutbud och ansöka till kurser.

Studienivåer

Kurser på grundläggande nivå

Studier på grundläggande nivå är till för dig som behöver komplettera din grundskoleutbildning.

Kurser på gymnasienivå

Studier på gymnasienivå är till för dig som behöver komplettera din gymnasieutbildning. Till exempel om du inte har en fullständig gymnasieutbildning eller behöver komplettera den gymnasieutbildning du har för att få behörighet till högre utbildning.

Behörighet och urval

Du är behörig att delta i gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller har en slutförd gymnasieexamen/studiebevis.

Du behöver också uppfylla dessa villkor:

  • Du är bosatt i Sverige
  • Du har de förkunskaper som krävs för att följa kursen. Vissa kurser ställer särskilda förkunskapskrav, dessa anges på Skolverkets webbplats exempelvis godkänt betyg i Svenska 1 när du söker Svenska 2
  • Du har sedan tidigare inte ett godkänt betyg i kursen.
  • Du behöver även ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen

Om du är osäker på vilka kurser du behöver läsa för att nå ditt mål med dina studier kan du kontakta en studie- och yrkesvägledare.

Ibland kan inte alla som söker en gymnasial utbildning börja samtidigt, även om alla är behöriga. Då sker ett urval enligt skollagen. Läs mer om urvalet på Skolverkets webbplats.

Studieformer

Du kan studera på flera olika vis beroende vad som fungerar bäst för dig. I samtliga studieformer har du tillgång till Microsoft 365. För undervisning används en digital lärplattform. Det underlättar om du har tillgång till en dator, det är svårt att använda sig av enbart en smartphone för dina studier. Du kan använda vår Studiehall för stöd i dina studier.

Klassrumsundervisning

Du studerar enligt kursens schema och du förväntas vara närvarande i klassrummet.

Distansstudier

Det är viktigt att du har studiedisciplin för distansstudier.

Prov kan ske både digitalt via vår provplattform och på plats. När prov sker på plats finns provtillfällen att boka på tisdagskvällar och fredagseftermiddagar, eller vid tillfällen som din lärare erbjuder. I de kurser som Nationellt prov ska skrivas behöver du ha möjlighet att skriva på plats de datum som erbjuds. Vid behov finns möjlighet att boka tid med din lärare digitalt eller på plats.

Flexibla studier

Regelbunden lärarkontakt sker digitalt. I kurserna förekommer schemalagda genomgångar via lärplattform, se schemat för respektive kurs i webbansökan. Vissa examinationer och metodövningar sker på plats. Individuell handledning ges vid behov.

Ansök till Vuxenutbildningens kurser

Här kan du som är folkbokförd i Gävle kommun, Älvkarleby kommun samt Sandvikens kommun göra din ansökan. Du ansöker till någon av kurserna via webbansökan. Observera att webbansökan kräver e-legitimation.

Om du har skyddade personuppgifter ska du inte använda e-tjänsten. Använd istället denna blankett som du skriver ut och skickar med post till:

SKID, Vuxenutbildningen Gävle kommun, Box 825, 801 30 Gävle.

Även du som saknar e-legitimation kan använda blankett men skickar eller lämnar in den till adressen högst upp på blanketten.

Vid frågor kontakta Kundtjänst 026-17 80 00.

Om du vill studera i annan kommun än Gävle

Du som bor i Gävle kommun och vill söka utbildning i annan kommun behöver göra en interkommunal ansökan (IKE). Här kan du läsa mer samt göra en ansökan.