Nivåtest – för dig som saknar betyg

Nivåtest är för dig som saknar betyg och ska läsa svenska som andraspråk, svenska, engelska, matematik eller naturkunskap.

Det här är ett nivåtest

Nivåtestet visar enbart vilken nivå du ligger på just nu och påverkar varken de betyg du tidigare fått eller ditt betyg i de kurser du eventuellt kommer att läsa på Komvux.

Ett nivåtest ger inte ett betyg i en kurs. Behöver du betyg i en kurs för till exempel en gymnasieexamen, så behöver du göra en prövning eller läsa kursen. Kontakta helst en studievägledare innan anmälan till nivåtest.

Du kan göra nivåtest i följande ämnen:

  • Engelska
  • Svenska
  • Matematik
  • Naturvetenskap
  • Svenska som andraspråk*

*Om du är elev på Vuxenutbildningen i Gävle och läser en pågående kurs på SFI, så får du inte anmäla dig till ett nivåtest i Svenska som andra språk. Kontakta din lärare om du har frågor eller funderingar.

Alla nivåtester görs på grundläggande nivå. Om ditt resultat visar att din kunskapsnivå ligger över grundläggande nivå erbjuds du att göra ett test på gymnasial nivå.

Observera att du måste vara skriven i Gävle kommun för att kunna göra nivåtest hos oss.

Anmäl dig till nivåtest

För att anmäla dig till testet måste du använda e-tjänsten nedan. Vid testet måste du kunna visa upp din legitimation. I e-tjänsten finns information om de aktuella tiderna då du kan skriva nivåtestet.

Så går nivåtestet till

Testet tar cirka 2-3 timmar att genomföra och utförs på dator, du kan se exempel på hur nivåtesterna går till på sidan ”Så funkar testen”. Du gör nivåtestet på Nedre Åkargatan 67 A i sal A226.

Testresultatet skickas till dig via e-post inom 2-3 arbetsdagar efter att du gjort nivåtestet.
Du måste vänta 6 månader innan du kan göra ett nytt nivåtest i samma ämne.

Kom i tid så att testet hinner genomföras!

Kontaktperson

Om du till exempel saknar e-legitimation och inte kan anmäla dig via e-tjänsten ta kontakt med vår kontaktperson.