Information till nya elever

Här hittar du allt du behöver veta inför dina nya studier. Vad som gäller för studiemedel, hur du anmäler frånvaro och får tillgång till dina digitala studieverktyg. Samt vilket stöd du kan få i dina studier.

Stöd, hjälp och studieverktyg

Stöd i dina studier

Du som behöver stöd i dina studier, börja med att prata med din lärare/ dina lärare. Anpassningar och stöd kan ges i klassrummet i samråd med lärare.

Om du behöver extra hjälp och stöd kan du vända dig till vårt resursteam där både resurspedagog, kurator och studie- och yrkesvägledare ingår.

Vuxenutbildningens elever har tillgång till flera digitala studieverktyg. Du hittar information om de vanligaste studieverktygen på sidan om digitala hjälpmedel och teknisk support.

Studieekonomi

Du som studerande har ansvar över din studieekonomi och måste på egen hand ansöka om studiemedel. Information och ansökan hittar du på Centrala Studiestödsnämndens (CSN) webbplats. Det är du som elev som ansvarar för att rapportera eventuella ändringar, avbrott, tillfällig vård av sjukt barn och sjukdom i dina studier. Läs mer på CSN:s webbplats.

Du som är student erbjuds studentrabatter från ett privat företag som heter Mecenat. Läs mer om studentrabatter här.
Du som studerar men inte har studiemedel eller fullt studiemedel från CSN ska skicka in ett studieintyg till Mecenat för att få rabattkortet. Beställ ett studieintyg via vår e-tjänst.

Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbetslösa kan få under en kortare tid för att läsa in en gymnasieutbildning och öka chanserna till jobb. Läs mer om studiestartsstöd, vilka belopp som betalas ut och hur länge man kan få bidrag på CSN:s webbplats.

Du som bor i Gävle kommun ansöker om studiestartstöd hos oss. Läs mer och ansök på sidan om Studieekonomi.

Praktisk information

Om du är på skolan och har frågor kring dina studier kan du alltid vända dig till vårt Infotorg. Du hittar Infotorget genom att gå rakt fram när du går in genom huvudentrén på Nedre Åkargatan 67A.

I Ljusgården finns ett elevkök. Där kan du värma mat du köpt eller tagit med dig. Du behöver dock ta med egna bestick.

Det finns även två automater i Ljusgården, en för dryck och en för snacks.

I studiehallen kan du sitta enskilt i lugn och ro i tyst miljö och studera. Du kan när som helst under skolans öppettid gå till studiehallen och sätta dig.

Det finns även möjlighet att boka rum för studier i grupp. Ta i så fall kontakt med personal på plats för att boka ett rum.

Mediateket är en datorsal som är öppen för alla våra elever. Där får du låna en dator, skrivare och skanner. Det finns även personal på plats som kan stötta dig om du behöver hjälp.

Vuxenutbildningen finns på stadsdelen Söder i centrala Gävle.

Du kan enkelt gå, cykla eller ta bussen till skolan. Det finns cykelparkeringar vid huvudentrén på Nedre Åkargatan och på baksidan av huset på Textilgatan. Den närmsta busshållplatsen finns vid Polhemsskolan.

Interiör på Vuxenutbildningen Elev i klassrum på Vuxenutbildningen Infotorget på Vuxenutbildningen Elev som sitter framför en dator Vuxenutbildningens lokaler från utsidan Lärare och elev på Vuxenutbildningen