Studieperioder, viktiga datum och kurslitteratur

Här finns samlad information kring studieperioder, ansökningsdatum och andra viktiga datum för dig som elev. Här hittar du även kurslitteraturlistor för alla kurser.

Studiestarter och ansökningsperioder

Studiestart:

 • 8 januari 2024 – distans, klassrumsundervisning och yrkesutbildningar
 • 12 februari 2024 – endast distans.

Ansökningsperiod: 28 september – 16 november 2023
Sista dag för komplettering av ansökan: 29 november 2023
Antagningsbesked skickas: 7 december 2023

Restplatsansökan är öppen: 1 januari – senast 11 januari 2024.
Observera att ansökan öppnar till de kurser där lediga platser fortfarande finns efter att ordinarie ansökningsperiod har stängt. Ansökan stänger vartefter kursplatserna blir fyllda.

Studiestart:

 • 18 mars 2024 – distans, klassrumsundervisning och yrkesutbildningar.
 • 22 april 2024 – endast distans.

Ansökningsperiod: 28 september – 1 februari 2023
Sista dag för komplettering av ansökan: 22 februari 2024
Antagningsbesked skickas: 29 februari 2024

Restplatsansökan är öppen: 11 mars –  senast 21 mars 2024.
Observera att ansökan öppnar till de kurser där lediga platser fortfarande finns efter att ordinarie ansökningsperiod har stängt. Ansökan stänger vartefter kursplatserna blir fyllda.

Studiestart:

 • 27 maj 2024 – distans och klassrumsundervisning.
 • 1 juli 2024 – endast distans.

Ansökningsperiod: 22 februari – 4 april 2024
Sista dag för komplettering av ansökan: 26 april 2024
Antagningsbesked skickas: 2 maj 2024

Restplatsansökan öppnar 20 maj och stänger senast 23 maj 2024.
Observera att sen ansökan endast öppnar till de kurser där det finns platser kvar och stänger vartefter kursplatserna blir fyllda.

Studiestart:

 • 19 augusti 2024 – distans, klassrumsundervisning och yrkesutbildningar.
 • 23 september 2024 – endast distans.

Ansökningsperiod:

 • 25 april – 30 maj 2024 – gäller alla oavsett studieform.

Sista dag för komplettering av ansökan:

 • 7 juni 2024 – distans, klassrumsundervisning och yrkesutbildningar.
 • 22 augusti 2024 – endast distans.

Antagningsbesked skickas:

 • 13 juni 2024 – distans, klassrumsundervisning och yrkesutbildningar.
 • 30 augusti 2024 – endast distans.

Restplatsansökan

öppnar 12 augusti och stänger 15 augusti 2024.
Observera att sen ansökan endast öppnar till de kurser där det finns platser kvar och stänger vartefter kursplatserna blir fyllda.

Studiestart:

 • 21 oktober 2024 – distans, klassrumsundervisning och yrkesutbildningar.
 • 25 november 2024 – endast distans.

Ansökningsperiod:

 • 25 april – 5 september 2024 – gäller alla oavsett studieform.

Sista dag för komplettering av ansökan:

 • 19 september 2024 – distans och klassrumsundervisning
 • 29 oktober 2024 – endast distans

Antagningsbesked skickas:

 • 3 oktober 2024 – distans och klassrumsundervisning
 • 6 november 2024 – endast distans

Restplatsansökan

öppnar 14 oktober och stänger senast 17 oktober 2024.
Observera att sen ansökan endast öppnar till de kurser där det finns platser kvar och stänger vartefter kursplatserna blir fyllda.

Kurslitteratur

Det är viktigt att du har böckerna när kursen startar. Kontrollera att ISBN-numret på boken är densamma som står i litteraturlistan, annars riskerar du att få fel upplaga. Vid frågor vänd dig till din lärare eller kontakta skolan via e-post: utbildning@gavle.se

Vård och omsorg

Boktitel ISBN-nummer
Omvårdnad 1 Digitalt läromedel, Vuxio*
Social omsorg 1 Digitalt läromedel, Vuxio*
Hälso-och sjukvård 1 Digitalt läromedel, Vuxio*
Anatomi och fysiologi 1 Digitalt läromedel, Vuxio*
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 Digitalt läromedel, Vuxio*
Psykiatri 1 (Sanoma) Digitalt läromedel, Vuxio*
Gerontologi och geriatrik Digitalt läromedel, Vuxio*
Mänskligt – Psykologi 1 och 2b (Sanoma) 978-91-523-4446-0
Omvårdnad 2 (Sanoma) 915-23-6335-5
Social omsorg 2 (Sanoma) 978-91-523-6165-8
Hälso- och sjukvård 2 (Gleerup) 978-91-511-0646-5
Anatomi och fysiologi 2 (Sanoma) 915-23-5738-5 (EAN 9789152357385)
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 (Sanoma) 978-91-523-6182-5
Psykiatri 2 (Sanoma) 978-91-523-5720-0
Vårdpedagogik och handledning (Sanoma) 978-91-523-5704-0

* Vuxio är ett digitalt läromedel. Elever ska inte köpa boken innan de börjar kursen, du får information av respektive lärare hur detta läromedel införskaffas.

Vård och omsorg – specialisering: Information om kurslitteratur ges av lärare vid kursstart.

Svenska och Svenska som andraspråk (SVA) – grundläggande och gymnasial nivå

Svenska – Grundläggande nivå, delkurs 1-4, dag

Boktitel ISBN-nummer
Svenska Direkt Bron 978-91-523-2166-9

Svenska 1 – Gymnasial nivå, dag/distans

Boktitel ISBN-nummer
Språket och berättelsen 1, Upplaga 2 978-91-40-69711-0

Du kan även välja det kompletta digitala läromedlet:

Boktitel ISBN-nummer
Språket och berättelsen 1, digital, elevlicens 6 mån 978-91-40-68-789-0

Svenska 2 – Gymnasial nivå, dag/distans

Boktitel ISBN-nummer
Svenska impulser 2, 3:e upplagan 978-91-523-5402-5
Fixa grammatiken 978-91-27-43534-6
Brus handboken Digitalbok, andra upplagan (ej obligatorisk) 978-91-27-43-195-9

Svenska 3 – Gymnasial nivå, dag/distans

Boktitel ISBN-nummer
Svenska impulser 3 978-91-523-1989-5
Brus handboken Digitalbok, andra upplagan (ej obligatorisk) 978-91-27-43-195-9

+ romaner /noveller som meddelas av läraren vid kursstart.

Svenska som andraspråk (SVA) – Grundläggande nivå, delkurs 1, dag

Boktitel ISBN-nummer
Nå målen för delkurs 1 och 2 978-91-40-69705-9

Svenska som andraspråk (SVA) – Grundläggande nivå, delkurs 2, dag

Boktitel ISBN-nummer
Nå målen för delkurs 1 och 2 978-91-40-69705-9

Svenska som andraspråk (SVA) – Grundläggande nivå, delkurs 3, dag

Boktitel ISBN-nummer
Nå Målen 3 och 4 978-91-40-69237-5

Svenska som andraspråk (SVA) – Grundläggande nivå, delkurs 4, dag

Boktitel ISBN-nummer
Nå Målen 3 och 4 978-91-40-69237-5

Svenska som andraspråk (SVA) – Grundläggande nivå i kombination med Vård och omsorg

Boktitel ISBN-nummer
Yrkessvenska i vård och omsorg 978-91-27-45371-5
Skrivnyckeln 978-91-27-44540-6

Svenska som andraspråk (SVA) 1 – Gymnasial nivå närundervisning och distans

Boktitel ISBN-nummer
Kontext, Svenska som andraspråk 1 digitalt + tryckt 978-91-44-13652-3
För distans enbart digitalt via studentlitteratur.se 978-91-44-13910-4
Form i fokus C 978-91-7434-731-9

Svenska som andraspråk (SVA) 2 – Gymnasial nivå närundervisning och distans

Boktitel ISBN-nummer
Kontext, Svenska som andraspråk 2 och 3 digitalt+tryckt 978-91-44-10345-7
Eller
Kontext, Svenska som andraspråk 2 och 3 digitalt 978-91-44-10643-4
Form i fokus C 978-91-7434-8019
Form i fokus C FACIT 978-91-7434-8040

Svenska som andraspråk (SVA) 3 – Gymnasial nivå närundervisning och distans

Kursen använder ingen kursbok, allt material tillhandahålls.

Boktitel ISBN-nummer
Rekommenderas: Skrivförståelse 1 fördjupning 978-91-44-15436-7
Rekommenderas: Form i fokus C 978-91-7434-8040
Rekommenderas: Form i fokus C FACIT 978-91-7434-8040

 

Engelska – grundläggande och gymnasial nivå

Engelska – Grundläggande nivå, delkurs 1, dag

Boktitel ISBN-nummer
New Levels 1 Lärobok 978-91-40-69438-6
Elevwebb (6 månaders licens) 978-91-40-69703-5

Observera att du behöver både boken och elevwebben till kursen.

Engelska – Grundläggande nivå, delkurs 2, dag

Boktitel ISBN-nummer
New Levels 2 Lärobok 978-91-40-69439-3
Elevwebb (6 månaders licens) 978-91-40-69704-2

Observera att du behöver både boken och elevwebben till kursen.

Engelska – Grundläggande nivå, delkurs 3, dag

Boktitel ISBN-nummer
New Levels 3 Lärobok 978-91-40-69701-1
Elevwebb (6 månaders licens) 978-91-51-10037-1

Observera att du behöver både boken och elevwebben till kursen.

Engelska – Grundläggande nivå, delkurs 4, dag

Boktitel ISBN-nummer
New Levels 4 Lärobok 978-91-40-69702-8
Elevwebb (6 månaders licens) 978-91-51-10038-8

Observera att du behöver både boken och elevwebben till kursen.

Engelska 5 – Gymnasial nivå, dag/distans

Boktitel ISBN-nummer
Viewpoints 1 Elevbok, tredje upplagan 978-91-5110887-2
Viewpoints 1 Digital elevlicens 978-91-4069703-5

Observera att du behöver både boken och elevwebben till kursen.

Du kan även välja det kompletta digitala läromedlet:

Boktitel ISBN-nummer
Viewpoints 1 Digital elevlicens 6 månader 978-91-40-68057-0

Engelska 6 – Gymnasial nivå, dag/kväll/distans

Boktitel ISBN-nummer
Traction Purple Engelska 6 Elevpaket – Tryckt bok + Digital elevlicens 36 mån 978-91-44-13317-1

Engelska 7 – Gymnasial nivå, distans

Boktitel ISBN-nummer
Viewpoints 3 Elevbok, Second Edition, och Viewpoints 3 + Digital elevlicens 9789140693686 + 9789140687173

Du kan även välja det kompletta digitala läromedlet:

Boktitel IBSN-nummer
Viewpoints 3 Digital elevlicens 6 månader 978-91-40-68660-2

Matematik – grundläggande och gymnasial nivå

Din lärare kommer ge dig information om passande miniräknare vid kursstart.

Matematik – Grundläggande nivå, delkurs 1, dag

Boktitel ISBN-nummer
Matematik grundvux delkurs 1 och 2 97891-4712-549-4

Matematik – Grundläggande nivå, delkurs 2, dag

Boktitel ISBN-nummer
Matematik grundvux delkurs 1 och 2 97891-4712-549-4

Matematik – Grundläggande nivå, delkurs 3, dag

Boktitel ISBN-nummer
Matematik grundvux delkurs 3 97891-4712-551-7

Matematik – Grundläggande nivå, delkurs 4, dag

Boktitel ISBN-nummer
Matematik grundvux delkurs 4 97891-4712-552-4

Matematik 1a – Gymnasial nivå, dag/kväll

Boktitel ISBN-nummer
Matematik 5000+ Kurs 1abc Vux Lärobok Upplaga 2021 97891-2746-177-2

Matematik 1a – Gymnasial nivå, distans

Boktitel ISBN-nummer
Matematik 5000+ Kurs 1abc Vux Lärobok Digital bok Upplaga 2021 97891-2746-226-7
eller
Matematik 5000+ Kurs 1abc Vux Lärobok Upplaga 2021 97891-2746-177-2

Matematik 1b + 1c – Gymnasial nivå, dag/kväll

Boktitel ISBN-nummer
Matematik 5000+ Kurs 1abc Vux Lärobok Upplaga 2021 97891-2746-177-2

Matematik 1b + 1c – Gymnasial nivå, distans

Boktitel ISBN-nummer
Matematik 5000+ Kurs 1abc Vux Lärobok Upplaga 2021 97891-2746-177-2

Matematik 2a – Gymnasial nivå, dag/kväll

Boktitel ISBN-nummer
Matematik 5000+ Kurs 2abc Vux Lärobok upplaga 2021 97891-2746-267-0
eller
Matematik 5000+ Kurs 2abc Lärobok Digitalbok Upplaga 2021 97891-2746-268-7

Matematik 2a – Gymnasial nivå, distans

Boktitel ISBN-nummer
Matematik 5000+ Kurs 2abc Vux Lärobok Upplaga 2021 97891-2746-267-0
eller
Matematik 5000+ Kurs 2abc Vux Lärobok Digital bok Upplaga 2021 97891-2746-268-7

Digital bok rekommenderas

Matematik 2b – Gymnasial nivå, dag/kväll

Boktitel ISBN-nummer
Matematik 5000+ Kurs 2abc Vux Lärobok Upplaga 2021 97891-2746-267-0
eller
Matematik 5000+ Kurs 2abc Vux Lärobok Digitalbok Upplaga 2021 97891-2746-268-7

Matematik 2b – Gymnasial nivå, distans

Boktitel ISBN-nummer
Matematik 5000+ Kurs 2abc Vux Lärobok Upplaga 2021 97891-2746-267-0
eller
Matematik 5000+ Kurs 2abc Vux Lärobok Digitalbok Upplaga 2021 97891-2746-268-7

Matematik 2c – Gymnasial nivå, dag/kväll

Boktitel ISBN-nummer
Matematik 5000+ Kurs 2abc Vux Lärobok Upplaga 2021 97891-2746-267-0
eller
Matematik 5000+ Kurs 2abc Vux Lärobok Digitalbok Upplaga 2021 97891-2746-268-7

Matematik 2c – Gymnasial nivå, distans

Boktitel ISBN-nummer
Matematik 5000+ Kurs 2abc Vux Lärobok Upplaga 2021 97891-2746-267-0
eller
Matematik 5000+ Kurs 2abc Vux Lärobok Digitalbok Upplaga 2021 97891-2746-268-7

Matematik 3b – Gymnasial nivå, dag/kväll

Boktitel ISBN-nummer
Matematik 5000 Kurs 3bc Vux 97891-2742-631-3
eller
Matematik 5000 Kurs 3bc Vux Lärobok Digital 978-91-27-43957-3

Matematik 3b – Gymnasial nivå, distans

Boktitel ISBN-nummer
Matematik 5000 Kurs 3bc Vux 97891-2742-631-3
eller
Matematik 5000 Kurs 3bc Vux Lärobok Digital 978-91-27-43957-3

Digital bok rekommenderas

Matematik 3c – Gymnasial nivå, dag/kväll

Boktitel ISBN-nummer
Matematik 5000 Kurs 3bc Vux 97891-2742-631-3
eller
Matematik 5000 Kurs 3bc Vux Lärobok Digital 978-91-27-43957-3

Matematik 3c – Gymnasial nivå, distans

Boktitel ISBN-nummer
Matematik 5000 Kurs 3bc Vux 97891-2742-631-3
eller
Matematik 5000 Kurs 3bc Vux Lärobok Digital 978-91-27-43957-3

Digital bok rekommenderas.

Matematik 4 – Gymnasial nivå, dag/kväll

Boktitel ISBN-nummer
Matematik 5000+ Kurs 4 Lärobok Upplaga 2021 97891-2745-577-1
eller
Matematik 5000+ Kurs 4 Lärobok Digitalbok Upplaga 2021 97891-2745-824-6

Matematik 4 – Gymnasial nivå, distans

Boktitel ISBN-nummer
Matematik 5000+ Kurs 4 Lärobok Upplaga 2021 97891-2745-577-1
eller
Matematik 5000+ Kurs 4 Lärobok Digitalbok Upplaga 2021 97891-2745-824-6

Naturvetenskapliga ämnen – gymnasial nivå

Boktitel ISBN-nummer
Biologi 1
Biologi 1 978-91-47-08523-1
Biologi 2
Biologi 2 978-91-47-08590-3
Fysik 1a
Fysik 1a: Impuls Fysik 1 978-91-40-67415-9
Formelsamling t ex. Formler & tabeller; Gleerups.
eller som digital bok:
Impuls Fysik 1. 6 mån. 12 mån. 18 mån.
Fysik 1a finns att beställa i digitalutgåva som interaktiv bok hos Digibok och Ordochbok.
Fysik 2
Fysik 2: Impuls Fysik 2 978-91-40-67708-2
Formelsamling t ex. Formler & tabeller; Gleerups
eller som digital bok:
Impuls Fysik 2. 6 mån. 12 mån. 18 mån.
Fysik 2 finns att beställa i digitalutgåva som interaktiv bok på hos Digibok och Ordochbok.
Kemi 1
Kemi 1: Gymnasiekemi 1 978-91-47-08557-6
Kemi 2
Kemi 2: Gymnasiekemi 2 978-91-47-10730-8
Naturkunskap 1a1
Naturkunskap 1a1 + 1a2 (1b): Frank Gul Naturkunskap 1b 978-91-47-11604-1
Naturkunskap 1a2
Naturkunskap 1a1 + 1a2 (1b): Frank Gul Naturkunskap 1b 978-91-47-11604-1
Naturkunskap 2
Naturkunskap 2: Frank Grön Naturkunskap 2 978-91-47-10927-2

 

Samhällsvetenskapliga ämnen

Boktitel ISBN-nummer
Historia 1a1
Historia 1a1 och 1a2: Perspektiv på historien 1b 978-91-40-69111-8
Historia 1a2
Historia 1a1 och 1a2: Perspektiv på historien 1b 978-91-40-69111-8
Historia 1b
Historia 1b – M. Engström, L. Hammarén & J. Lindholm (2021) 13:978-91-85887-48-4
Historia 2a
Historia 2 och 3: Perspektiv på historien 2-3 – Historiebruk och historievetenskap. 978-91-40-66598-0
Psykologi 1
Psykologi 1 Andra upplagan 978-91-511-0327-3
Psykologi 2a
Tankar, känslor och beteenden Psykologi 2a och 2b 978-91-511-0059-3
Religionskunskap 1
Religionskunskap 1 – distans: Lika och unika – Om mening, värde och tro av Olof Franck 978-91-44-13904-3
Religionskunskap 2
Religionskunskap 2: Religion och andra livsåskådningar 978-91-47-11728-4
Samhällskunskap Grundläggande nivå
Se samhället! Grundkurs i samhällskunskap 978-91-40-69636-6
Samhällskunskap 1a1
Arena 50p 978-91-511-0067-8
Samhällskunskap 1a2
Arena 123 978-91-4067843-0
Samhällskunskap 1b
Arena 123 978-91-4067843-0
Samhällskunskap 2
Informationen om kurslitteratur till den har kursen får du av Hermods som anordnar kursen.

Övriga kurser

Boktitel ISBN-nummer
Företagsekonomi 1
E3000 Företagsekonomi 1 Faktabok 978-91-47-11707-9
E3000 Företagsekonomi 1 Övningsbok
(Jan-Olof Andersson, Cege Ekström, Rolf Jansson & Jöran Enqvist)
978-91-47-11708-6
Information och kommunikation – Information och kommunikation 1, Office 365
(Eva Ansell, förlag: Docendo)
978-91-75-31116-6
Entreprenörskap
Entreprenörskap (Helena Palmheden) 978-91-40-67656-6
Lärling försäljning- och serviceprogrammet
H2000 Servicekunskap Fakta och uppgifter
(Jan-Olof Andersson, Gunilla Eek, Marianne Feldt, Anders Pihlsgård)
978-91-47-10006-4
H2000 Praktisk marknadsföring 1 Fakta och uppgifter
(Jan-Olof Andersson, Gunilla Eek, Anders Pihlsgård, Susanne Walldenheid)
978-91-47-10615-8
Information och kommunikation 1 V2019 – Lärobok 978-91-7379-392-6
Försäljning och service
Entreprenörskap – Skapa din Arena. 978-91-4710-028-6