Byggprojekt v 52 – v 3: Förberedelser inför gjutning

Vecka 52:

Arbetet inne på byggområdet fortsätter. Grävmaskinen finjusterar gruset och gräver för fundament. I groparna ska armeringskorgar ner och gjutningen kan därefter starta. Vi arbetar med att klippa och bocka armeringsjärnen för att anpassa längderna. Under veckan kommer armeringen för källarplattan att börja läggas ut.

Vecka 1:

Denna vecka fortsätter samma arbeten som föregående vecka. Där källarplattan ska gjutas kommer även rörarbeten att pågå. Grus kommer att fyllas runt pumpgropen så att det blir samma nivå där som för resten av plattan. Pumpgropen ligger i nordöstra hörnet av den blivande byggnaden.

Vecka 2:

Arbetena fortsätter inför att källarplattan ska gjutas. Gjutningen av första etappen av källarplattan är planerad att starta denna vecka. Vi planerar att lyfta upp sponten runt pumpgropen under vecka 2. Sponten är på en begränsad yta. Arbetsmomentet medför högre ljudnivåer och beräknas ta mellan ett par timmar upp till två arbetsdagar. Den här sponten kommer att användas mer i andra byggprojekt.

Vecka 3:

Preliminärt kommer väggarna att börja gjutas vecka 3. Det gör att husets form och storlek kan skymtas på ett annat sätt än tidigare.

Arbetstider på byggarbetsplatsen

Arbetstiderna är måndag-fredag kl 7–17. Helgdagar under jul och nyår vilar vi.

Kontakt vid frågor

Kundservice, Gavlefastigheter
info@gavlefastigheter.se
Telefon: 026-17 82 60