Aktuellt läge för badanläggningar och idrottshallar med anledning av översvämningarna

Den kraftiga nederbörd som fallit över Gävle under 17 - 18 augusti påverkar kommunala badanläggningar och idrottshallar.

Fjärran Höjderbadet håller stängt under onsdagen 18 augusti på grund av nederbörden.  Utomhusbassängerna samt 25 meters bassängen inomhus kommer vara stängda tills vidare. Barn- och vuxenoasen i familjebadet öppnar upp under morgondagen den 19 augusti. Information uppdateras löpande på anläggningens webbsida.

Lillhagsbadet och Valbobadet är inte påverkade av översvämningarna och har öppet enligt ordinarie öppettider.

Kommunens idrottshallar har delvis påverkats av översvämningar. Föreningar och kunder som har tider inbokade i dessa anläggningar kommer att bli kontaktade och bokas om till andra idrottshallar. Fotbollsplaner med naturgräs är stängda tills vidare.

På grund av stora mängder vatten i skog och mark är Hemlingby friluftsområde samt kommunens motionsspår och leder svårframkomliga på ett flertal ställen.