Är du vår nästa stipendiat? Ansök och nominera till vårens kulturstipendier

Under perioden 1–31 mars 2024 kan kulturutövare söka olika kulturstipendier inom områdena konst och musik i Gävle kommun. Allmänheten har möjligt att nominera till Gävle kommuns Kulturpris och Honnörsstipendium.

Under våren delar kultur- och fritidsnämnden ut 170 000 kronor i olika kulturstipendier.

-Vi har många riktigt starka kulturutövare i vår kommun och det är alltid lika spännande att se vilka ansökningar och nomineringar som kommer in. Jag hoppas att många passar på och söker. Det går snabbt via vår e-tjänst och kan betyda välkomna medel för att komma vidare i skapandet, säger Helene Börjesson (MP), ordförande kultur- och fritidsnämndens stipendiekommitté.

Vårens stipendier är: 

  • Allmänna kulturstipendier för yrkesverksamma konstnärer och kulturarbetare i Gävle kommun.
  • Bo Lindes stipendium för verksamhet inom musikområdet. Gäller verksamma inom Gävle kommun.
  • Ejva Damms stipendium delas ut till högskolekvalificerade konstnärer (målare, skulptörer, och konsthantverkare) inom Gävleborgs län.

Gävle kommuns kulturpris 2024 och Honnörsstipendium
Gävle kommuns kulturpris delas varje år ut till en eller flera personer som har gjort betydelsefulla insatser för kommunens kulturliv. Här har Gävleborna möjlighet att nominera pristagare. År 2023 fick konstnären och filmregissören Salad Hilowle ta emot Gävle kommuns kulturpris.

Gävleborna har även möjlighet att föreslå nomineringar till kommunens Honnörsstipendium för att uppmuntra förtjänstfulla insatser inom kulturområdet. Prisutdelningen sker i samband med Sveriges nationaldag den 6 juni i Boulognerskogen i Gävle.

Ansök och nominera via e-tjänst här:

www.gavle.se/kulturstipendier