Cirkusprojektet sätter Gävle kommun på kartan

Under hela 2020 och med förlängning 2021 pågår cirkusprojektet i Gävle kommun.

Syftet med projektet är att lyfta fram Gävles långa historia som cirkusstad. Samtidigt har man inom ramen för projektet gjort cirkuskonsten tillgänglig för gävleborna genom att erbjuda föreställningar, utställningar, workshops med mera kopplat till cirkustemat.

Nu kan kulturavdelningen stolt meddela att satsningen nått utanför kommunens gränser genom att bli utvald som en av programpunkterna på årets upplaga av Folk och Kultur.

Folk och Kultur är ett kulturpolitiskt konvent. Initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd. Syftet med Folk och Kultur är att kulturaktörer ska få en plattform för att diskutera kulturpolitik samt ta del av intressanta projekt.

Relaterade länkar:

Läs mer om Folk och Kultur och ta del av programmet här.
Läs mer om Gävle kommuns cirkusprojekt här.