Gävle kommuns Kulturpris 2023

Gävle Kommuns Kulturpris 2023 tilldelas Salad Hilowle.

Salad Hilowle är en framgångsrik konstnär och regissör som verkligen sätter Gävle på den nationella konstkartan. Han föddes 1986 i Mogadishu, är uppvuxen i Gävle och utbildad på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Salad Hilowle, som även har studerat film i Los Angeles, är numera verksam i Stockholm.

2022 var han aktuell med parallella utställningar i Gävle under namnet Homecoming både på Gävle Konstcentrum och Länsmuseet Gävleborg. Utställningen på museet uppfördes som stipendieutställning i samband med att han mottog Rettigs Konstnärsstipendium 2021. Vid utställningen på Gävle Konstcentrum skildrade Salad Hilowle bland annat tillbakablickar till skolåren i Gävle genom ett ljudkonstverk. Tidigare har han ställt ut på till exempel Kulturhuset i Stockholm och Göteborgs Konsthall. Salad Hilowles konst tar sig många olika, starka uttryck där han begrundar samtiden och reflekterar historien i en avvägning mellan dokumentärt berättande och artistisk frihet som har hyllats i konstsverige. Konsten kretsar ofta kring frågan om vad svenskhet är och ett odogmatiskt undersökande av såväl hans somaliska som svenska ursprung och identitet. 2022 nominerades han till Dagens Nyheters kulturpris och 2023 nominerades han till Stora fotobokspriset för sin bok Halima om de sina.

Motivering: För att han i sitt mångfacetterade konstnärskap, inte sällan med utgångspunkt i hemstaden Gävle, på intresseväckande sätt belyser såväl angelägna allmänmänskliga som djupt personliga frågor.

Priset är på 25 000 kr.

Honnörsstipendium

Gävle kommuns honnörstipendium 2023 för förtjänstfulla insatser på kulturområdet tilldelas Ulla Helenius-Reit.

Gävlekonstnären Ulla Helenius-Reit föddes 1942 i Örebro. Hon utbildade sig till tecknare och formgivare på Berghs i Stockholm i början av 60-talet. I mitten av 80-talet lärde hon sig emaljtekniken i Falun och grundade senare den uppskattade emaljverkstaden hos Gävle Konstgrafiker. Ulla Helenius-Reit är även initiativtagare till kulturpriset Guldnyckeln som varje höst delas ut av Gävle Konstgrafiker. 2022, samma år som hon fyllde 80 år, fick hon själv oerhört välförtjänt ta emot priset som tilldelas en person som öppnat dörrar för konsten. Under sin långa och framgångsrika karriär som yrkesverksam konstnär inom teckning, måleri och emalj har hon varit mycket engagerad i samhälls- och konstdebatten.

Hennes konst reflekterar ofta skarpsinnigt över tidens gång, samtiden och högaktuella politiska frågor. Ulla Helenius-Reit har genomfört en mängd omskrivna utställningar och offentliga gestaltningsuppdrag. 2020 invigdes hennes stora emaljutsmyckning Samtal om tiden Bollnäs i Bollnäs resecentrum. Bland hennes offentliga arbeten i Gävle märks till exempel utsmyckningar på Östra skolan och Bomhus sjukhem. Många som utbildat sig inom konstområdet har erfarenhet av Ulla Helenius-Reit som kunnig och kreativ handledare och lärare såväl på Konstskolan i Gävle som vid den tidigare designlinjen i Sandviken. Hon har dessutom engagerat sig för konsten och konstnärers villkor bland annat som ordförande för KRO, Konstnärernas Riksorganisation.

Motivering: För sitt rika konstnärskap samt för att hon under lång tid med en beundransvärt stark drivkraft verkat som en aktiv förebild och varit en fantastisk inspiration för många inom Gävles konst- och kulturliv.

Stipendiet uppgår till 15 000 kr.

 

Ejva Damms stipendium

Ejva Damms stipendium 2023 tilldelas Emil Andersson och Åsa Fällgren.

Emil Andersson rör sig bokstavligen över de europeiska landområdena med en fysisk och nyfiken varsamhet. Med sin individuella referensram eller i gruppens dynamik inhämtas förståelse för de hållbara sammanhangen och processerna. De konstnärliga uttrycken blir till i text, fotografi och film. Hans kropp fungerar som minnesbank och lagringsstation vid förflyttningen mellan det agrara och urbana. Emil Anderssons inkännande tillvägagångssätt, i Linnés anda, söker svar på skiftningarna i vårt gemensamma politiska och ideologiska ekosystem.

Motivering: För sin konstnärliga integritet och tvärvetenskaplig vision i en äldre tiders analog upptäckaranda.

Åsa Fällgrens hantverksskicklighet är vidimerat med en mästarstämpel men det är inte med diplomet hennes styrkor visas rättvisa. Hennes absoluta förtjänster ligger i den genuina passionen för materialets och objektens historiska kontext. Med en målmedveten envishet driver Åsa keramiken inte bara framåt i en publik kommersiell tradition, utan tillför också ett pedagogiskt ramverk där vi som betraktare inte bara blir brukare, vi blir också bildade.

Motivering: För sin genuina hängivelse till hantverkstraditionen och breda spridning till brukaren och dess ofta underskattade betydelse.

Stipendierna uppgår till 60 000 kr vardera.

 

Allmänna kulturstipendier

Gävle kommuns Allmänna kulturstipendier 2023 tilldelas Ann-Catrin Olsson och Seyda.

Ann-Catrin Olsson Med en forskares intresse kring de moderna funktionsmaterialen och dess relation till kroppen, applicerar Ann-Catrin Olsson fantasi och tankekraft på hur dessa två av världens ting samspelar. På vilket sätt optimerar skumplast och mesh egentligen vår kropp under löprundan? Är människokroppen godtroget öppen för ständig effektivisering eller är vi offer för mammons sociala signaler och hur påverkar dessa två frågeställningar oss över tid? I finstilta referenser till filosofen Heinrich Cornelius blir Ann-Catrin Olssons konstnärskap till en övernaturlig kraft vars effekter kan utmana sinnlighetens tveeggade svär.

Motivering: För hög konstnärlig verkshöjd och visuell kvalitet i kombination med skarpsynt analys av kroppens varande i både nutid och framtid.

Konstnären Seyda är en kurdisk/syrisk konstnär som kom till Sverige 2002. Seyda har en konstnärsexamen från Syrien och en examen i design från Högskolan i Gävle. I sitt skapande rör han sig mellan olika konstnärliga uttryck och har ställt ut på ett flertal platser i Sverige och även på andra platser i världen; till exempel Holland, Tyskland och Turkiet. Seyda har designat ett antal olika föremål, men är i vårt närområde mest känd för sina satiriska teckningar varav Länsmuseet Gävleborg nu har exemplar i sin samling. Återkommande teman är mänskliga rättigheter, demokrati och mångfald.
Seyda har avser att ge ut en konstkatalog där intellektuella tänkare, poeter och författare från olika delar av världen skriver texter utifrån hans konst.

Motivering: För ett engagerande konstnärskap med starkt fokus på vår samtid samt för ett intressant projekt där bildkonsten samspelar med ordkonsten.

Stipendiet uppgår till 15 000 kr vardera.

 

Bo Lindes stipendium

Bo Lindes stipendium 2023 för verksamhet inom musikområdet tilldelas Jimmy Skeppstedt.

Jimmy Skeppstedt är sedan länge väletablerad som sångare, textförfattare, musiker och kompositör. Oavsett genre känns hans personliga uttryck igen; spännvidden visas i alltifrån Adora Eye till Red Cell.  Han har under många år varit en stark röst och en drivande artist och musiker inte bara i Gävle utan har även nått andra delar av världen. Red Cell bildades för cirka 20 år sedan och har turnerat runtom i Skandinavien och i Tyskland samt gett ut tre album och har ett fjärde på väg fram. Projektet han nu ska sjösätta tillsammans med sin musikerkollega Stefan Aronsson handlar om att klä Red Cells tidigare komponerade elektroniska musik i en akustisk kostym i ett utforskande av vad som händer när två världar möts. I projektet kommer olika lokala musiker engageras för en inspelning i en studio i Gävle.

Motivering: För ett personligt uttryck, en stark kreativitet och ett flertal viktiga bidrag till Gävles starka musikliv.

Stipendiet uppgår till 15 000 kr.

/

/