Satsning på simkunskaper hos barn i årskurs 5

I Sverige finns en 12-årsgräns för att få bada på badanläggningar utan vårdnadshavarens uppsyn. Tyvärr är simkunskaperna inte tillräckliga hos vissa 12-åringar. Därför startar Gävle kommun det nya medlemskapet Fjärrans Höjdare den 28 februari 2022, en kampanj där barn födda 2010 kostnadsfritt får testa sina simkunskaper på Fjärran Höjderbadet och Valbobadet.

Så går simprovet till

Simprovet är gratis och anmälan görs i badanläggningarnas receptioner. Barnet ska klara av att simma 200 meter utan paus. På Fjärran Höjderbadet innebär det åtta längder i inomhuspoolens 25-metersbassäng och på Valbobadet innebär det 12,5 längder i 16-metersbassängen. Om barnet klarar simprovet räknas hen som simkunnig.

Både badvakt och barnets vårdnadshavare är med och har uppsyn under barnets simprov.

Fördelar med Fjärrans Höjdare

  • ett godkänt simprov innebär stor trygghet speciellt för vårdnadshavare att veta att barnet uppfyller de simkrav som ställs för att få bada utan vårdnadshavares uppsyn.
  • alla som klarar simprovet får ett erbjudande om att köpa Fjärrans Höjdare-kortet laddat med fem entréer som är giltigt på båda baden för 65 kronor (ordinarie pris 440 kronor).
  • barn födda 2010 behöver inte invänta dagen de fyller 12 år utan kan göra simprovet på badanläggningarna under specifika tider. Läs mer i stycket under.

Gör simprovet på helger och lov

Fjärrans Höjdare startar 28 februari. På Fjärran Höjderbadet i Gävle kan simprovet göras under alla skollov och under helgerna.

På Valbobadet kan simprovet göras under alla skollov och fredagskvällar.