Utredning av Storhagens lekplats vid Lillsjön i Bomhus

Storhagens lekplats vid Lillsjön i Bomhus är i behov av upprustning. Gävle kommun vill göra parken till en tryggare och mer attraktiv plats som inspirerar till lek, kreativitet och rörelse för boende i området och besökare. Gävleborna har nu möjlighet att lämna in sina idéer på vad parken kan innehålla via en enkät på kommunens webbplats.

Om Storhagens lekplats

Lekplatsen ligger i Storhagen i Bomhus intill Lillsjön.  Här finns lek- och aktiviteter för barn, unga och vuxna. Intill lekplatsen finns också en boulebana. Under 2023  gör vi en utredning med syfte att undersöka platsens och parkens förutsättningar och ta fram förslag på ny utformning.

Plats

Klicka här för att komma till Storhagen via Google maps

Tyck till om parken

Gävleborna har haft möjlighet att tycka till genom att svara på en webbenkäten 13-23 mars 2023.

Tidplan

Utredningen är färdig.

Vad är en utredning?

Utredningen syftar till att ta fram underlag inför framtida planerings- och projekteringsarbeten. Här identifieras eventuella brister i nuläget, vad som är möjligt att genomföra och i vilken omfattning, tidplan och kostnad för genomförande och underhållsarbete. I utredningen beskrivs även mål och vilka effekter som kan förväntas.

Efter att utredningen är klar tas beslut om hur arbetet går vidare till ett genomförande projekt eller avslutas.

Kontakt

Anna Nordin, landskapsarkitekt, Gävle kommun
Telefon: 026-17 80 00, gavle.kommun@gavle.se

 

 

 

 

 

 

Storhagen Lillsjön lekplats Storhagen lekplats Lillsjön