Vi arbetar för en ännu vackrare livsmiljö i Gävle

Vi vill att våra invånare ska ha tillgång till vackra, tillgängliga mötesplatser och attraktiva boendemiljöer, där man trivs och kan utvecklas.

Just nu pågår ett samverkansprojekt mellan Gävle, Sandviken, Hudiksvall och Söderhamn. Genom kunskapsutbyte, diskussion och praktiskt arbete, som sätter människan i centrum, vill vi göra det enklare att göra livsmiljön vacker.

Projektets två viktigaste mål är:

  • Kompetensutveckling
  • Nära dialog med invånarna

Konst och kultur är en viktig del i det offentliga rummet och behöver få ta plats. Vi hoppas att projektet kommer skapa utrymme för idéutbyte och dialog, som i sin tur kommer att stärka Gävle som kulturstad.