Rösträtt – sång på förskolan

I samarbete med Kultur Gävleborg får 9st förskolor i Gävle kommun ta del av Rösträtt under våren 2024.

Syftet med projektet, som är riktat mot förskolor i Gävleborg, är att barn i förskoleåldern och pedagoger ska få ta del av ett Rösträttsprogram av en sångcoach från Gävleborg.

Programmet innehåller en interaktiv sångstund med pedagogiskt material för att stärka sången för barn och pedagoger i förskolan.

Alla förskolebarn har rätt att få sjunga på sina villkor och alla pedagoger ska kunna använda sin sångröst utan att värdera den.

I paketet igår: Fortbildningsfilmerna Ta Ton som personalen ser före första träffen.
3 träffar/barngrupp med en röstcoach samt uppföljning/utvärdering med personalen.

Medverkande:
En röstcoach
Målgrupp: 2-5år
Max antal deltagare: 15 barn + 2 vuxna
Lokal: Spelyta/lokal: 4 x 3 meter gymnastiksal, samlingssal, frigolvyta, barn i halvcirkel på golvet
El: 230 V
Speltid: 30 – 40 min
Byggtid/rivtid: 30 min/20 min

Övrigt: 1-2 fst/dag på samma plats

Vid intresse att delta kontakta kulturtrappan@gavle.se