Byggprojekt: Pålning, fylla på grus och gjuta

Pålningsarbetet för att huset ska få en stabil grund är nu nästan klart. Ett fåtal stålpålar återstår att få ned i marken och ska utföras under måndag och tisdag vecka 47. Grundläggningen är en av de viktigaste delarna i byggprocessen och är alltid ett krävande arbete. Det känns därför skönt att detta moment nu snart är över.

Utöver pålning är dessa arbeten planerade för vecka 47-48 (21 november – 2 december).

Att finjustera arbetsbädden, det vill säga vi fyller på grus där vi grävt ur för hissgrop och fundament. Betong- och armeringsarbeten kommer att starta på den södra sidan.  Vi gjuter fundament och hissgrop. Armeringsarbeten fortsätter inom arbetsområdet på Slottstorget. Stålpålarna är på plats och stag ska gjutas fast.

Snart dags för gjutning. Kommande veckor är det fokus på armeringsarbete, gjuta fundament och så småningom att gjuta bottenplattan.

Arbetstider på byggarbetsplatsen :
Arbetstiderna för bulleralstrande arbeten är kl 7-18. Därefter fortsätter arbetet måndag-fredag kl 7-17.

Kontakt vid frågor

Kundservice, Gavlefastigheter
info@gavlefastigheter.se
Telefon: 026-17 82 60

Vill du läsa mer?

Se projektets hemsida: www.gavle.se/agneskulturhus