Detta händer i maj och juni

Det händer mycket inuti huset, rummens utformning och fasta inredning kommer på plats och ger visionen av hur det kommer bli när det är klart. I foajén byggs en rundad sittgradäng i ek. (Bild)

Pågående invändiga arbeten

Många installationsarbeten är klara. Det pågår fortfarande inkopplingar för el, rör, sprinkler och ventilation.
Nedre plan: Golvspackling, montering av undertak och dörrar.
Entréplan: Golvläggning, snickerier, arbeten med akustikväggar med mera i eventsal.
Plan 1: Golvläggning, montering av inredning.
Plan 2 och 3: Färdigställande av undertak med montering av ventilation och belysning, golvläggning och plattsättning.

Utvändiga arbeten

Markarbeten mot ån har startat, där en platsbyggd terrass ska gjutas. Runt hela huset pågår finjustering av marknivåer. Bygghissen har tagits bort och där den har varit placerad ska arbetet med fasaden slutföras. Provtryckningar av tak pågår för att säkerställa att taket är tätt.

Kommande arbeten i juni :

  • Trappan i huset kläs med industriparkett i ek.
  • Plattsättning på takterrassen.
  • Montering av solceller och sedum på yttertak.
  • Montering av port för varutransporter.
  • Driftsättning av huset med kontroller och injusteringar av el, ventilation, radiatorer och hissar med mera.

Arbetstider på byggarbetsplatsen

Vanligt förekommande ljud från byggarbetsplatsen hörs under arbetstiderna, måndag–onsdag kl 7–18, torsdag–fredag kl 7–16. Arbete lördagar och söndagar förekommer med arbetstid kl 7–16, moment som kan medföra ljud startar från kl 9.

Kontakt vid frågor:

Kundservice, Gavlefastigheter
info@gavlefastigheter.se, 
Telefon: 026-17 82 60