Möt Jan Stene, konstintendent på Gävle Konstcentrum

Möt Jan Stene, konstintendent på Gävle Konstcentrum. -Vi får en ny arena mitt i stan och våra konstutställningar, program och visningar kommer att nå en bredare publik. Jag brinner också för att hitta nya samarbeten med bibliotek och bio i Agnes Kulturhus, säger Jan.

Han ansvarar för konsthallen, kommunens konstsamling och den offentliga konsten på Gävle Konstcentrum som idag ligger i Silvanum. I konsthallen visas svensk och internationell samtidskonst i form av flera tillfälliga utställningar varje år. Samtidskonst skapas av konstnärer som är verksamma idag och som på något sätt skildrar vår samtid.

Jan tror att barn och unga kommer att få det bra i Agnes Kulturhus.
– Det ska bli roligt att få en ateljé för vår kreativa pedagogiska verksamhet i konsthallen. Min vision är att unga ska känna att Agnes är en plats för dem där de känner sig hemma och kan mötas.

Inför varje konstutställning ska en stor mängd pallar med konstverk och utrustning hanteras. Logistiken är därför av stor betydelse för Konstcentrum. I Agnes kommer det att finnas gott om förvaring intill konsthallen, vilket förenklar medarbetarnas arbete. Gävle kommun har också en rik och omfattande konstsamling på flera tusen konstverk. Samlingen finns ute i kommunens olika lokaler och nya verk tillkommer. I Agnes blir det bra utrymmen för att hantera konstsamlingen.

Jan sitter också med i byggprojektets konstkommitté. En procent av byggkostnaden för kulturhuset går till offentlig konst. Konstnärerna Åsa Jungnelius och Niki Lindroth von Bahr har fått i uppdrag att göra tre konstverk. Ett konstverk heter ”Agnes famn” och är en hyllning till Agnes von Krusenstjernas litterära gärning. Det är en installation av handblåsta försilvrade glasobjekt som är sammanlänkade av en tunn kätting och bildar en mobil som sträcker sig över flera våningsplan.  Den andra delen är en skulptur av kontursågade handmålade träljusstakar. På uteplatsen placeras Niki Lindroth von Bahrs verk ”Smöjträd” ett knotigt och förvridet träd med en hålighet i stammen som riktar sig till barn och unga. /