Samverkan ska öka nyanländas chanser att få arbete

Kvinna ler mot kameran
Projektet Samverkan Gävleborg 2022, som Gävle kommun deltar i, har beviljats drygt 50 miljoner kronor från Asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF. Högskolan i Gävle ska undersöka hur samhället kan underlätta för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden.

Forskarna på Högskolan i Gävle, HIG, vill hitta nya samverkansformer mellan aktörerna i studien, och lära sig mer om hur situationen ser ut för nyanlända. Målet är att projektet ska leda till nya arbetsmetoder som ökar chanserna för nyanlända att få jobb och som förkortar perioder av väntan. Projektet bygger vidare på det tidigare kunskapsprojektet Integration Gävleborg 2.0 som drevs av Länsstyrelsen Gävleborg tillsammans med HIG och initierades av partnerskapet Integration Gävleborg.

Genom kartläggning ska kommunerna identifiera var i integrationsprocessen som samverkan och aktiviteter med andra aktörer, däribland RF-SISU Gävleborg, kan ske. Bland annat för att motverka perioder av inaktiv väntan. Det innebär att målgruppen får tillfälle att öva på svenska och bygga nätverk genom till exempel föreningslivet. HIG kommer genom en studie ta reda på hur samhället kan underlätta för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden.

Äntligen är projektet i gång. Tillsammans med alla projektpartners kommer vi arbeta för att förbättra samverkan och arbetssätt för att öka tredjelandsmedborgares (medborgare utanför EU) möjligheter till integration och få arbete. Nu kan vi jobba vidare, rent praktiskt, med det som kom fram i det tidigare projektet, säger Peninha Fischer projektledare på Länsstyrelsen Gävleborg.

Deltagare i projektet är Högskolan i Gävle, RF-SISU Gävleborg, Hofors kommun, Ockelbo kommun, Gävle kommun, Hudiksvalls kommun, Söderhamns kommun, Bollnäs kommun, Nordanstigs kommun och Ovanåkers kommun.

Projektet Samverkan Gävleborg 2022 pågår från 1 november 2022 till 26 april 2026 och leds av Länsstyrelsen Gävleborg. På länsstyrelsens webbplats kan du följa projektet Samverkan Gävleborg 2022