Vem är jag – och vad är jag en del av?

En färgglad person sitter utomhus, i fint väder framför en husvägg.
Sara Khayats eget land vill kuva och straffa henne och hon tvingas fly för sin frihet och sina rättigheter. Som grafisk designer och fristadskonstnär i Gävle har hon en möjlighet att göra sig både sedd och hörd. I Konstcentrums finalutställning BELONG? väcker Sara frågorna om var vi hör hemma, och varför.

BELONG? fördjupar sig i ämnet tillhörighet, ett tema som är ständigt närvarande hos människor som tvingas eller önskar byta tillvaro och sammanhang i livet. Besökaren kan förvänta sig en mängd olika konstformer och teman som speglar asylsökandes och invandrares erfarenheter, men den diskuterar också viljan att tillhöra i allmänhet.

Vad händer egentligen med den egna identiteten i en ny kultur och ett nytt samhälle? Frågan finns där, mer eller mindre högljudd beroende på orsak till förändringen eller distansen till det tidigare livet.

– Utställningen syftar till att uppmuntra till reflektion och förståelse för de utmaningar som asylsökande och invandrare står inför sökandet av en plats i ett nytt samhälle. Men min förhoppning är att alla besökare inspireras att reflektera över sin egen känsla eller uppfattning av tillhörighet, oavsett bakgrund, säger Sara Khayat.

I oktober 2023 hade Sara Khayat en utställning på Länsmuseet med titeln HOME?. Uställningarna har en uppenbar röd tråd. Men där HOME? fokuserade på vad som gör en plats till ens hem, speglar BELONG? en samhörighet i ett bredare perspektiv – även den existentiella känslan av att tillhöra, eller vilja tillhöra.

En dramatisk förflyttning

Sara Khayat gjorde själv en dramatisk förflyttning i sitt liv, från ett konfliktfyllt Syrien med begränsade friheter och rättigheter till Turkiet och vidare till Sverige.

– Jag har träffat nya människor och fått vänner. Jag arbetar, deltar i sociala aktiviteter och kulturevenemang och känner mig som en del av samhället. Men självklart finns det, och kommer alltid att finnas, både positiva och mindre positiva utmaningar med att fly eller flytta till något nytt.

I fristaden Gävle lever Sara som de flesta, hon arbetar och umgås med vänner.

– En minnesvärd upplevelse var att delta i Pride i Gävle där jag presenterade trädprojektet. Vi höll flera workshops på teman som jämlikhet, yttrandefrihet och hur vi använder språket och orden. Det uppstod livliga och mycket intressanta samtal mellan människor från olika kulturella bakgrunder och åldrar. Jag lärde mig så mycket och arbetet resulterade i tre kollektiva konstverk som invigdes den första dagen av Gävle Pride. Det var en vacker dag.

Passionerad konstnär med kraftfulla verk

Sara Khayat är en passionerad konstnär som skapar meningsfulla och visuellt tilltalande illustrationer.

– Konst är mitt främsta sätt att uttrycka mig. Jag kan kommunicera idéer och känslor som är svåra att sätta ord på. Inspirationen kommer i intervaller och beroende på humör får min konst olika nivåer av energi. Ibland är jag väldigt inspirerad, andra gånger kan jag inte göra någonting. Jag presterar bäst när jag är lugn och fokuserad, men starka känslor kan också inspirera till ett kraftfullt arbete.

Sara är främst utbildad i grafisk design men är inte främmande för nya konstformer.

– Jag valde grafisk design för att den kombinerar kreativitet med problemlösning. Jag tycker om att göra design som är både vacker och funktionell. Men jag skulle vilja utforska animation och digital målning mer. Att prova olika former av konst kan föda nya idéer och tekniker.

En finalutställning i Silvanum

Utställningen BELONG? är Gävle Konstcentrums avsked till Silvanum. Från 14 juli fokuserar konstintendent Jan Stene och hans kollegor på en nypremiär i Agnes Kulturhus runt årsskiftet.

Sara Khayat gläds åt den extra uppmärksamhet hon kan få som den sista medverkande konstnären på Silvanum.

– Flytten ger evenemanget betydelse, och återspeglar de övergångar som asylsökande och invandrare upplever när de flyttar till nya platser i jakt på tillhörighet och acceptans.

Mer information om Sara Khayats utställning på Silvanum hittar du på Gävle konstcentrums webbplats.

Sara Khayat

Sara Khayat växte upp i Damaskus och gick en universitetutbildning i grafisk design i Ghabagheb i södra Syrien. 2015 tvingades hon lämna Syrien för att bo i Turkiet eftersom hon protesterat mot religionen och den syriska staten.

Sarah Khayat kom till Gävle i februari 2023 genom det internationella fristadsprogrammet ICORN. Hon är Gävles fristadskonstnär under perioden februari 2023-januari 2025.

Sara Khayat beskriver sig själv som en modig och hårt arbetande konstnär. ”Jag arbetar för att främja inkludering och respekt bland människor och vikten av yttrandefrihet. Jag tror på gemenskap och kulturell mångfald. Jag är nyfiken och öppen som person, men att bo i Gävle har gjort mig ännu mer flexibel och accepterande.”

Följ Sara på Instagram: instagram.com/sarakhayatart/

Läs mer om om fristadskonstnärer i Sverige