Alla är vinnare kring en kontaktfamilj

Johanna och Fredrik Bjurbo i Gävle såg plats i sina liv för fler barn. De bestämde sig för att anmäla sitt intresse till Gävle kommun att bli kontaktfamilj till något barn i behov av ett par extraföräldrar.

– För oss började det med att vi först fick ett biologiskt barn, men att vi sedan fick beskedet att vi inte skulle kunna få fler egna barn, berättar Fredrik Bjurbo.

Det finns barn och ungdomar i vårt samhälle som lever under svåra förhållanden. Barn som inte har samma trygghet och omsorg som många andra. För dem är behovet av trygga vuxna stort, för att få en så bra hälsa och personlig utveckling som möjligt.

Johanna och Fredrik har en egen dotter som med tiden också fick en adopterad syster. Sedan 2017 är Bjurbos också kontaktfamilj åt ett syskonpar som bor hos dem ett par helger i månaden.

– Vi hade under flera års tid pratat fram och tillbaka om när det skulle passa att bli fler i familjen. Vi ville att våra egna döttrar skulle hitta sin trygghet först, säger Johanna Bjurbo.

En kontaktfamilj fungerar som en ”vanlig” familj som tar emot ett barn i sitt hem, vanligtvis en eller två helger i månaden. Något som även avlastar barnets familj om föräldraskapet blivit för betungande. En social insats på två sätt.

Familjer som ansöker om att bli kontaktfamiljer utreds först av Socialtjänsten och matchas sedan ihop med barn kan tänkas fungera bra tillsammans med.

– Det är klart att det kändes nervöst att kliva in i en annan familjs privatliv och lära känna dem. Det är ju ett förtroende att vara kontaktfamilj, säger Fredrik Bjurbo.
– Och det var nervöst om de skulle tycka om oss. Vi är ju barnkära så vi visste att vi skulle tycka om barnen, men skulle de tycka om och känna sig trygga med oss?, säger Johanna Bjurbo.

En kontaktfamilj ger både stöd i vardagen och möjligheter till aktiviteter tillsammans med barnen. Något som berikar livet för föräldrar och barn. Var tredje helg blir Bjurbos en fyrabarnsfamilj.

– När vi har barnen så blir det en möjlighet att göra saker tillsammans hela familjen, säger Fredrik Bjurbo.
– För några veckor sedan när vi hade barnen hos oss så skulle vi göra höstfint i trädgården och då hjälpte de också till med att plocka ned äpplen. De får smälta in i familjen och göra det våra egna flickor gör, berättar Johanna Bjurbo.
– Alla våra barn ska ha samma villkor, tillägger Fredrik Bjurbo.

Kontaktfamiljer tar emot barn med behov under de förutsättningar som råder i varje lämplig familj. Sedan följer ett nära samarbete med Socialtjänsten kring barnet så att det känns bra för alla inblandade. För familjen Bjurbo har samarbetet fungerat bra från starten, säger de.

– Man tar ju ansvaret ett halvår i taget. Så känner man efter ett halvår att det kanske inte fungerar, ja då är det så, säger Johanna Bjurbo och tillägger:
– Men jag tror inte att man kommer dit, utan man märker allt bra det här ger till en själv och familjen. Så testa, tveka inte att ansöka!

Förutom kontakt/stödfamiljer söker Gävle kommun också efter familjehemsfamiljer och jourhem, som på uppdrag av Socialnämnden kan ta emot andras barn som familjemedlemmar under kortare eller längre tid. Ett familjehem tar emot under längre tid, och ett jourhem på kort varsel under begränsad tid.

Gävle kommun följer Sveriges kommuners och landstings rekommendationer om ersättning till familjehem. I ett jourhem inom Socialtjänsten i Gävle kommun är en av föräldrarna hemma på heltid mot en ersättning som motsvarar en genomsnittslön i Sverige. För en kontaktfamilj utgår timersättning.

Anmäl intresse för att bli kontaktfamilj i Gävle kommun.

Läs mer om att bli kontaktfamilj i Gävle kommun. 

Läs mer om att få komma till en kontaktfamilj.

Vad tycker du?
  • Gilla (0)
  • Älska (0)
  • Haha (0)
  • Wow (0)
  • Ledsen (0)
  • Arg (0)