Ökad samverkan för att förebygga könsstympning i Sätra

Nu ökar vi samverkan för att förebygga och upptäcka könsstympning i Sätra. Tolv verksamheter från Gävle kommun och Region Gävleborg kommer tillsammans arbeta aktivt för att erbjuda råd, stöd och vård till flickor och kvinnor som riskerar att utsättas eller är utsatta för könsstympning.

Syftet med samverkansöverenskommelsen som nu är undertecknad av verksamheterna är att förebygga och upptäcka könsstympning av flickor och kvinnor. Detta ska ske genom ett nära samarbete mellan verksamheterna, ett gott bemötande och tillgång till god vård, stöd och hjälp utifrån beprövad erfarenhet och kunskap.
– Det här arbetet började som ett projekt med målet att öka kunskapen kring könsstympning och att det i Sätra skulle finnas ett koordinerat arbete för att förebygga och upptäcka könsstympning. Det känns viktigt och bra att vi nu har det här på plats och kan arbeta med frågan tillsammans, säger Lars Lodin, kontorschef Förebyggande och kompetens, Gävle kommun.

De medarbetare som arbetar i verksamheterna ska ha grundläggande kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck med fördjupning mot könsstympning. Verksamheterna ska även erbjuda råd, stöd och vård till flickor och kvinnor som riskerar att utsättas eller är utsatta för könsstympning.
– Det är viktigt att vi fortsätter utveckla arbetet, så överenskommelsen kommer följas upp regelbundet. Vi hoppas att fler verksamheter kan ta efter och utveckla sitt arbete med att förebygga och upptäcka könsstympning, säger Maria Fyhr, vårdenhetschef, Region Gävleborg.

Samverkande verksamheter:

 • Familjecentralen i Sätra, Region Gävleborg och Gävle kommun
 • Mödrahälsovården i Sätra, Region Gävleborg
 • Barnhälsovården i Sätra, Region Gävleborg
 • Öppna förskolan i Sätra, Gävle kommun
 • Förskolorna i Sätra, Gävle kommun
 • Grundskolorna i Sätra, Gävle kommun
 • Hälsocentralen i Sätra, Region Gävleborg
 • Socialtjänsten i Gävle kommuns förebyggande- och myndighetsverksamheter som arbetar med barn och ungdomar och deras familjer
 • Kvinnokliniken Gävle sjukhus, Region Gävleborg
 • Barnkliniken Gävle sjukhus, Region Gävleborg
 • Ungdomsmottagningen, Region Gävleborg
 • Barnahus Gävleborg, Gävleborgs län