Överklaga beslut inom Välfärd Gävles verksamheter

Alla beslut om insatser inom Välfärd Gävles verksamheter går att överklaga. Du överklagar alltid på samma sätt.

Du överklagar skriftligt

  • Du överklagar skriftligt och skickar in din överklagan med posten.
  • Din överklagan ska ha kommit in till oss senaste tre veckor efter att du tagit del av beslutet.

Det här ska din överklagan innehålla

  • Skriv vilket beslut du överklagar.
  • Skriv varför du tycker att beslutet är fel. Ge ett förslag på hur det kan ändras.
  • Skriv ditt personnummer, dina kontaktuppgifter och underteckna med ditt namn.

Skicka din överklagan till:

Välfärd Gävle, Box 825, 801 30 Gävle.

Vi prövar ärendet igen

När vi fått in din överklagan prövar vi ärendet en gång till. Ändrar vi oss får du ett nytt beslut.

Överklagan kan även skickas vidare till Förvaltningsrätten

Om vi kommer fram till samma beslut som första gången skickar vi ärendet vidare till Förvaltningsrätten i Falun. De i sin tur utreder beslutet och du får ett besked från dem när de tagit ett nytt beslut eller bestämt att det första beslutet fortfarande ska gälla.

Om du behöver hjälp

Vill du ha hjälp att överklaga kan du kontakta vår kundtjänst.