Gävle kommun genomför Sveriges första upphandling av ett hyrcykelsystem

Idag meddelar Gävle kommun att man som första stad i Sverige har upphandlat en tjänst för ett hyrcykelsystem, med både elsparkcyklar och elcyklar. Företaget Voi har tilldelats uppdraget och kommer att stötta kommunens klimat- och miljömål genom uthyrning av hållbara transportmedel.

– Att få till ett hyrcykelsystem, ett så kallat mobilitetssystem, har varit på agendan i flera år. Nu har vi kommit i mål och vi ser fram emot vad det här innebär. Snart kommer det att vara möjligt att hyra elcyklar och framöver hoppas vi att utbudet kan kompletteras med ellådcyklar. Vi vill skapa förutsättningar för en enklare och mer hållbar vardag, säger Madelene Håkansson, planeringsstrateg på Gävle kommun.

Gävle kommun är först ut i Sverige att upphandla en sådan här tjänst. Det innebär att ett begränsat antal aktörer kommer att kunna hyra ut elsparkcyklar och cyklar. Företagen ansvarar själva för hanteringen av fordonen. Parkeringsplatserna kommer att placeras ut på flera ställen runt om i kommunen.

– Gävle kommun har höga ambitioner när det kommer till hållbart resande och att vara en klimatneutral kommun. Det är viktigt att kommunen hittar nya samarbetssätt med innovativa företag, som under ordnade former erbjuder Gävles invånare ökad tillgänglighet, men utan ökade utsläpp. Att möjliggöra hållbara transporter är precis ett sådant exempel. Denna typ av upphandling ger också möjlighet för kommunen att skapa mer ordning och reda när det kommer till exempelvis parkering och framförande av elsparkcyklar, säger Daniel Olsson (S), ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden.

Med start till våren 2023 tilldelas Voi ett tvåårskontrakt, med chans till förlängning på ytterligare två år.

Kontaktperson
Madelene Håkansson, 076-100 61 93, madelene.hakansson@gavle.se
Daniel Olsson (S), ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden, 026-17 80 40