Nya digitala tjänster gör det lättare att ansöka och följa sitt bygglov

Byggbranschen har redan utsett Gävle kommun till snabbast i Sverige på att handlägga plan- och bygglovsärenden. Nu blir det lättare för privatpersoner och företag att ansöka om bygglov.

Kommunens nya e-tjänst för ansökan om bygglov, marklov och rivningslov gör det möjligt att digitalt lämna in sin ansökan, följa sitt ärende och ha dialog med sin handläggare.

– Hela bygglovsprocessen blir mer öppen och tillgänglig. Den som söker bygglov digitalt får bättre koll på vad som händer i ärendet, från det att man ansöker tills att man får sitt beslut. Man kan lämna in handlingar som saknas, föra dialog med sin handläggare och se status på ärendet, säger Anna Tengqvist, bygglovschef på Gävle kommun.

Kompletta ärenden sparar tid

E-tjänsten förklarar även olika begrepp och är ett stöd för att komma ihåg alla handlingar som behövs.

– En vanlig anledning till att ett ärende kan dra ut på tiden är att vi behöver skicka ut kompletteringskrav till den sökande och invänta nytt underlag, till exempel om en ritning saknas eller om man behöver ändra något för att bygglovet ska kunna beviljas. E-tjänsten har hjälptexter och signalerar om en obligatorisk fråga inte besvaras, vilket hjälper den sökande, säger Anna Tengqvist.

Ritningsarkiv på gavle.se

I början av november lanseras även ett digitalt ritningsarkiv på gavle.se som kommer att innehålla byggritningar på enbostadshus, tvåbostadshus och fritidshus. Ritningar för näringslivsverksamheter eller skyddsobjekt finns inte i arkivet.

– Det här är också en mycket efterlängtad tjänst som sparar mycket tid för många. I stället för att kontakta kommunen och be om ritningar kan privatpersoner eller mäklare själva ta ut de handlingar som behövs inför sin ansökan eller försäljning, säger Anna Tengqvist.

Redan bra blir ännu bättre

Anders Ekman (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden har stora förhoppningar på de nya digitala tjänsterna.

– Det här kommer att göra det enklare, tydligare och effektivare för alla som vill bygga i Gävle kommun, vare sig det gäller ett nytt uterum eller ett helt hyreshus. Byggbranschen har redan utnämnt oss till snabbast i landet, och nu fortsätter vi att utvecklas och förbättras, Anders Ekman.

Pappersblanketter för den som vill

Det går att ansöka om bygglov via pappersblanketter även i fortsättningen, och de ansökningar som redan är inskickade på papper kommer att handläggas som tidigare.

För att använda e-tjänsterna behövs e-legitimation. E-tjänsten finns här. 

Kontakt:

Anna Tengqvist, bygglovschef, Gävle kommun
Tel. 070-084 83 67

Anders Ekman (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden
Tel. 070-740 50 29