Gävle kommun kraftsamlar för ett bättre företagsklimat

En egen inköpsorganisation och införande av näringslivskonsekvensanalyser.
Gävle kommun har lagt i en högre växel för att förbättra företagsklimatet.

Ett påtagligt förbättrat företagsklimat är ett av kommunens fem övergripande mål, och därmed en av våra allra viktigaste frågor, säger kommunalråd Helene Åkerlind (L).

Under de senaste två åren har stora förändringar skett inom Gävle kommun. 2019 flyttade näringslivsfrågorna tillbaka till kommunstyrelsen, efter att ha rapporterat till en annan nämnd.

Dessutom införde den politiska majoriteten ett flertal utskott, där näringslivsfrågor hanteras i näringslivsutskottet. Detta innebär att dessa frågor har fått en tydlig budget vilket ger en bättre styrning av näringslivsfrågorna, säger kommunalråd Helene Åkerlind (L).

Ny inköpsorganisation

I december 2019 bildades Näringslivsavdelningen, där näringslivenheten och internationella kontoret vid årsskiftet fick sällskap av inköp- och upphandlingsenheten då Gävle kommun lämnade Inköp Gävleborg.

Min förhoppning är att vi kommer få en ännu bättre dialog med företagarna inför och efter de upphandlingar som kommunen genomför. Från politisk håll har vi också gett uppdrag om både en upphandlingspolicy och att kommunen ska utveckla vår företagarservice, säger Helene Åkerlind (L).

 

Att samla upphandlingsfrågor tillsammans med näringslivsfrågorna inom kommunen är något som är unikt i Sverige. Inom kort drar vi dessutom igång vårt upphandlingsråd, där vi för en dialog med representanter för det lokala näringslivet i syfte att främja utvecklingen av en fungerande offentlig upphandling och att stärka banden mellan kommunen och näringslivet, säger näringslivsdirektör Mattias Durnik, som tillträdde för ett år sedan.

Flera mätningar

När Svenskt Näringsliv presenterade sin enkätundersökning om företagsklimatet i maj 2020 låg Gävle kommun kvar på samma resultat som i fjol. När nu enkätresultaten redovisas i en Sverigeranking ligger Gävle kommun långt ner på listan jämfört med övriga kommuner.

Det är Gävles lägsta placering någonsin, som länets residensstad är det viktigt att man tar ledartröjan i de här frågorna. Jag vet att kommunen har initierat ett antal åtgärder och aktiviteter, men kommunikationen till företagen har inte fungerat bra eftersom man fortsätter tappa i mätningen, säger Lotta Petterson, regionchef vid Svenskt Näringsliv Gävleborg.

Däremot kliver kommunen fram i den NKI-undersökning som mäter kommunens myndighetsutövning och Gävle fick i år sitt bästa resultat någonsin.

De båda mätningarnas resultat visar att vi har kommit en liten bit på vägen, men vi har fortfarande ett arbete kvar att göra för att förändra och förbättra företagsklimatet. En del i det arbetet är att med start i höst införa näringslivskonsekvensanalyser på vissa ärenden i kommunstyrelsen. Jag hoppas och tror att vi har klivit uppåt på resultatlistorna nästa år, säger näringslivsdirektör Mattias Durnik.

Några exempel på vad Gävle kommun genomfört i närtid för att förbättra för lokala företagare:

  • Gävle kommun var snabbt ute med ett stödpaket till det lokala näringslivet när coronapandemin drabbade Sverige och Gävle.
  • Gävle kommun har bedrivit ett långsiktigt förbättringsarbete inom myndighets- och serviceutövning, vilket lett till att de företag som har varit i kontakt i samband med tillstånd och ansökningar är mer nöjda än någonsin sedan mätningarna började (NKI 73, 2019 års rapport). Vi har under 2020 fortsatt att utveckla våra processer och utbildar handläggare i service till företag.
  • Gävle kommun har utvecklat sina interna utvecklingsdagar kring företagsklimat och bjuder nu in näringslivsföreträdare för att kunna få informera och diskutera tillsammans med kommunens chefer och politiker. Fokus är numera både NKI-mätningen och Svenskt Näringslivs enkätsvar och ranking. Se filmen från NKI-dagen.
  • Gävle kommun har tagit fram en ny etableringsprocess som tydliggör hur nya och existerande företag som vill etablera sig eller omlokalisera sig inom kommunen ska bemötas och få effektivt stöd och hjälp.

Några exempel på hur Gävle kommun arbetar vidare:

  • I höst inför Gävle kommun näringslivskonsekvensanalyser på beslut i kommunstyrelsen, med målsättning att framöver bredda arbetet till fler delar av kommunkoncernen.
  • Gävle kommun startar upphandlingsråd tillsammans med det lokala näringslivet i syfte att skapa en strategisk dialog.
  • Tjänsten Företagsservice utökas och utvecklas för att än mer underlätta för företag oavsett om det handlar om myndighetsutövning eller andra frågor där de behöver råd eller lotsning.
  • Under coronapandemin har Gävle kommuns företagsbesök digitaliserats, men så snart det blir möjligt kommer kommunen att utöka antalet företagsbesök hos våra befintliga företag för att följa upp hur företagare ser på Gävle och vad som kan utvecklas.
  • Näringslivsprogrammet revideras med målsättning att ytterligare utveckla företagsklimatet och samverkan mellan kommunen och det lokala näringslivet.